Zorg en Dwang: praktijkverhalen uit de thuiszorg

28 september 2015zorg en dwang thuiszorg

Moet je bij een alleenwonende demente vrouw de deur op slot doen als je als thuiszorgmedewerker weggaat? Dit soort dilemma’s komen aan de orde in de nieuwe verhalenbundel van Vilans: ‘Zorg en dwang: praktijkverhalen uit de thuiszorg’. De verhalen schetsen een beeld waar medewerkers tegenaan lopen als het gaat over optimale vrijheid voor de cliënt in de thuissituatie.

Onvrijwillige zorg in de thuiszorg

Vier op de 10 mensen met dementie die thuis verzorgd worden hebben te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen. Fysieke beperkingen zoals bedhekken of een afgesloten deur, maar ook onvrijwillige zorg zoals kalmerende medicijnen of gedwongen douchen. Uitgangspunt van het wetsvoorstel Zorg en Dwang is dat onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. Als de wet wordt aangenomen, geldt de wet ook voor de thuiszorg. De verhalen laten zien dat zorg thuis vaak complex is en dat de dilemma’s lastig zijn. Door deze ervaringen op te halen bij thuiszorgmedewerkers onderzoekt Vilans wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel Zorg & Dwang voor de thuiszorg. Deze ervaringen maken ook duidelijk hoe het staat met onvrijwillige zorg in de thuiszorg.

Lees Zorg en Dwang: praktijkverhalen uit de thuiszorg (mooie interactieve publicatie)