Onderzoek: Baten invoering van Planetree hoger dan de kosten

Betaalt de mensgerichte aanpak van Planetree zichzelf terug?
Een kosten-batenanalyse
Coulmont, Michel DBA; Roy, Chantale DSc; Dumas, Lucie MSc, HealthCare manager 2013.

Hoewel de Planetree aanpak om zorg te verbeteren in veel instellingen over de hele wereld wordt uitgevoerd, is het effect ervan nog steeds onderwerp van enige discussie. Aan de ene kant wordt het gezien als de meest kosteneffectieve manier om zorg te verlenen en het creëren van een positieve werkomgeving die burnout van medewerkers vermindert. Anderzijds wordt aangevoerd dat het een hogere personeelsbezetting en een aanzienlijke inzet van middelen en tijd vereist. De huidige studie richt zich op de economische aspecten van de Planetree benadering en is ontworpen om de volgende vraag te beantwoorden: wegen de baten van de Planetree patiëntgerichte aanpak op tegen de kosten? Deze vraag is van groot belang voor de gezondheidszorg en bestuurders, beleidsmakers en managers, omdat de betrokken instanties over de hele wereld te maken hebben met beperkt beschikbare middelen. Met behulp van een trendanalyse van kosten-baten in een revalidatiecentrum toont deze studie aan dat de baten die het Planetree model genereert hoger zijn dan de kosten van de uitvoering ervan. Daarnaast werden ook minder klachten en vacatures, een verbeterde werknemer retentie, een betere werksfeer en een hoge mate van tevredenheid van de medewerkers (hoger dan in soortgelijke instellingen) opgemerkt.

Does the Planetree Patient-Centered Approach to Care Pay Off?: A Cost-Benefit Analysis
Health Care Manager:
January/March 2013 – Volume 32 – Issue 1 – p 87–95
doi: 10.1097/HCM.0b013e31827edbfe

Verbetergids 2011

Planetree Verbetergids 2011
Met plezier bieden we je deze verbetergids aan met 101 manieren om Planetree nog meer handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Het maakt onderdeel van onze gezamenlijke wens om kennis in Nederland nog beter te benutten. In de afgelopen jaren is door velen van ons ervaring opgedaan met Planetree en goede praktijk ontwikkeld in samenspraak met duizenden cliënten, patiënten, bewoners, familie en collega‟s in Nederland
Je kunt het deel waarvoor je verbeteringen zoekt in de vorm van doelen, criteria of voorbeelden opzoeken (zonder eerst het hele document te hoe-ven lezen). Uit de internationale praktijk zijn ook nog een ziekenhuisgids en een verpleging en verzorgingsgids in het Engels beschikbaar op de ledensite onder praktijkvoorbeelden.
De opzet kent doelen, criteria, voorbeelden en tips voor verbeteringen. De gids kan worden gebruikt als inspiratie bij de invoering, als hulpbron voor project en componententeams of om te koersen richting het internationale Planetree Label. De bedoeling is om de geleverde en ervaren zorg voor cli-enten1 en hun mantel2 te verbeteren en ook de zorg voor medewerkers en voor elkaar te bevorderen.
We hopen dat deze gids je helpt om oude ideeën nieuw leven in te blazen, nieuwe programma‟s te ontwikkelen en ook om juiste dingen goed te blijven uitvoeren. Op de website www.planetree.nl (en internationaal www.myplanetree.org) vind je regelmatig nieuwe voorbeelden.
We ontvangen graag alvast jullie initiatieven zodat we in 2012 weer een nieuwe verbetergids kunnen uitbrengen!
Hartelijke groeten,
Planetree Team
info@planetree.nl
www.planetree.nl
september 2011