Uitnodiging van Planetree Kenniscentrum voor ontwikkeling Programma van Eisen PG groepswonen

Het Planetree Kenniscentrum onderzoekt de behoefte om in samenwerking met een aantal Planetree deelnemers een basis PvE te ontwikkelen voor groepswoningen voor bewoners met een PG zorgvraag. Het gaat erom bestaande vormen van PvE’s te verreiken met aspecten en kennis omtrent Planetree.