Onderzoek: Baten invoering van Planetree hoger dan de kosten

Betaalt de mensgerichte aanpak van Planetree zichzelf terug?
Een kosten-batenanalyse
Coulmont, Michel DBA; Roy, Chantale DSc; Dumas, Lucie MSc, HealthCare manager 2013.

Hoewel de Planetree aanpak om zorg te verbeteren in veel instellingen over de hele wereld wordt uitgevoerd, is het effect ervan nog steeds onderwerp van enige discussie. Aan de ene kant wordt het gezien als de meest kosteneffectieve manier om zorg te verlenen en het creëren van een positieve werkomgeving die burnout van medewerkers vermindert. Anderzijds wordt aangevoerd dat het een hogere personeelsbezetting en een aanzienlijke inzet van middelen en tijd vereist. De huidige studie richt zich op de economische aspecten van de Planetree benadering en is ontworpen om de volgende vraag te beantwoorden: wegen de baten van de Planetree patiëntgerichte aanpak op tegen de kosten? Deze vraag is van groot belang voor de gezondheidszorg en bestuurders, beleidsmakers en managers, omdat de betrokken instanties over de hele wereld te maken hebben met beperkt beschikbare middelen. Met behulp van een trendanalyse van kosten-baten in een revalidatiecentrum toont deze studie aan dat de baten die het Planetree model genereert hoger zijn dan de kosten van de uitvoering ervan. Daarnaast werden ook minder klachten en vacatures, een verbeterde werknemer retentie, een betere werksfeer en een hoge mate van tevredenheid van de medewerkers (hoger dan in soortgelijke instellingen) opgemerkt.

Does the Planetree Patient-Centered Approach to Care Pay Off?: A Cost-Benefit Analysis
Health Care Manager:
January/March 2013 – Volume 32 – Issue 1 – p 87–95
doi: 10.1097/HCM.0b013e31827edbfe

Onderzoeksrapport bindingsfactoren gehandicaptenzorg 2011

Betrokkenheid
Uit het onderzoek van StAG over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg komt naar voren dat de rol van het management belangrijk is voor het gevoel van betrokkenheid van personeel. Werknemers hebben volgens de StAG duidelijk minder positieve ervaringen met het management dan met direct leidinggevenden. Weliswaar worden direct leidinggevenden in de omgang vaak als prettig ervaren, een ruim aantal medewerkers beoordeelt de vaardigheid ‘feedback geven’ als matig.

Activiteiten
StAG adviseert de gehandicaptenzorg daarom activiteiten te faciliteren voor managementteams die hen inspiratie en handvatten bieden voor het aangaan van meer verbinding met medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer. Bijvoorbeeld door regelmatige contactmomenten met de werkvloer. Verder moeten operationeel leidinggevenden worden gestimuleerd op het gebied van ‘effectief feedback geven aan medewerkers’.

Langere tijd binden
De jongeren die voor een baan in de gehandicaptenzorg kiezen zijn volgens het onderzoek in te delen in de ‘verbonden’ en ‘geboeide’ medewerkers. De verbonden medewerker verbindt zich aan de organisatie omdat hij graag deel wil uitmaken van de gemeenschap en cultuur van de organisatie waarin hij zich thuis voelt. De geboeide werker is ook bereid zich met de organisatie te verbinden, maar alleen zo lang de overeenkomst die zij hebben gesloten nog voldoende aantrekkelijk is. Als instellingen op beide typen inspelen, biedt dat kansen om meer medewerkers voor langere tijd aan zich te binden, aldus Wim van der Hoorn, vice-voorzitter StAG. Uit het onderzoek kwam ook het belang naar voren dat jongeren vroegtijdig in aanraking moeten komen met de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld door een stage. Zo krijgen ze een reëel beeld van het werk en zien ze welke mogelijkheden de gehandicaptenzorg hen kan bieden.
bron: Skipr