QDNA- Ervaringen

Ieder mens is uniek, met zijn of haar eigen behoeften, voorkeuren en waarden. QDNA is een platform dat zorgorganisaties helpt hieraan bij te dragen. Met QDNA kunnen zorgorganisaties zelf ervaringen onderzoeken en zo begrijpen wat er speelt onder patiënten, vertegenwoordigers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers per locatie, afdeling of team. Door realtime en continue dataverzameling, directe feedback en het borgen van acties kan zorg beter aansluiten bij de unieke mens en staat de cliënt centraal. QDNA helpt u mee in het bieden van persoonlijke en respectvolle zorg.

Zicht en grip op kwaliteit

Met QDNA kan het kort cyclisch verbeteren in de werkprocessen van zelfsturende teams worden ingericht, gecombineerd met interne en externe benchmarks (NPS Score of totaalwaardering).

Door continue dataverzameling (online en offline via QDNA app) en de directe feedback die wordt verkregen, krijgen zorgorganisaties een beter inzicht in wat er speelt binnen de doelgroep. Hierdoor kunnen, waar nodig, gerichte verbeteracties worden gestart en gemonitord. QDNA biedt signaleringen en inzicht in indicatoren om verbeteringen te kunnen realiseren. De vragen die gesteld worden met QDNA kunnen betrekking hebben op ervaringen van patiënten, medewerkerstevredenheid of zorginhoudelijk van aard zijn, bijvoorbeeld gevalideerde vragenlijsten zoals de CQI, PREM, of PROM.

De resultaten worden direct getoond in een overzichtelijk dashboard voor medewerkers. Daarnaast biedt QDNA ook de mogelijkheid om de resultaten te delen op uw website.

QDNA staat voor goede persoonlijke en respectvolle zorg en draagt hier graag aan bij.

Interesse? Kijk op de website: www.qdna.nl of op Twitter

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust contact op.