Helende omgeving

Een vriendelijk, rustgevend gebouw, een warme en praktische inrichting, goede technologie om de zorg en het werken te vergemakkelijken en een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap dragen allen bij aan het welzijn van de cliënt, zijn naasten en de medewerker

6. Menswaardige technologie
Technologie staat in dienst van de professional en de cliënt. De ontwikkeling, het ontwerp, de keuze voor en het gebruik van de technologie gaat uit van de mens en werkt niet vervreemdend. Belangrijk is dat de technologie zodanig wordt gebruikt, dat de verbinding van de cliënt met zichzelf en zijn sociale omgeving optimaal blijft. Dit kan door vriendelijk design, kleurgebruik, gebruiksgemak, voorlichtingsfilmpjes en webcamcontact met dierbaren, efficiënte, belevingsgerichte operatiekamers, domotica, gebruiksvriendelijk elektronisch cliëntdossier en lotgenotencontact via internet

7. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling
De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. De gebruiker van het gebouw staat voorop bij het ontwerp. Het is vriendelijk, licht, rustgevend en uitnodigend. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en verlichting, contact met natuur en positieve afleiding. Door het wegnemen van architectonische grenzen, zoals hoge balies, stimuleert het interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. Er is plek voor rust en reflectie, voor sociale activiteiten en contacten, zoals bibliotheken, ontmoetingsruimtes, kapelletjes, tuinen en slaapkamers voor familie.

8. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol
Ondersteuning door familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en gemeenschap is essentieel voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Mensen staan het liefst midden in het leven, ondanks ziekte of ouderdom. Cliëntgestuurde bezoektijden, gastvrijheid naar familie en vrienden, mantelzorgprogramma’s en samenwerking met scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere partijen (zoals zangkoren, toneel- en muziekgroepen, winkels en restaurants) in de gemeenschap maken het mogelijk om deel te (blijven) nemen aan het “gewone” leven. Vrijwilligers kunnen hierin een rol spelen, zoals van gastvrouw, voorlezen, muziek maken, clienten-vervoer, begeleiding activiteiten.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust contact op.