Cormel

Cormel IT Services

Cormel IT Services ontwikkelt en exploiteert het informatiesysteem Quality In Care (QIC). QIC stuurt en beheert de complexe bedrijfsprocessen binnen zorginstellingen, zowel intra- als extramuraal. Bij de ontwikkeling van QIC zijn verbetering van de zorgkwaliteit, verhoging van de effi ciency en kostenreductie belangrijke uitgangspunten.

QIC is een electronisch cliënten dossier waarin het volledige cliëntproces wordt gefaciliteerd. Het zorgleefplan wordt vormgegeven volgens Actiz standaarden en Normen Verantwoorde Zorg, en biedt de zorgprofessional beslissingsondersteunende functionaliteit. De volledige cliëntregistratie wordt in QIC vormgegeven., denk hierbij aan AZR, wachtlijstbeheer, declaratie en facturatie. Tevens biedt QIC plannings- en roostermodules en wordt het ondersteund door uitgebreide managementinformatie, portalen en mobiele applicaties.

Naast QIC biedt Cormel IT Services ondersteunende diensten zoals consultancy, opleidingen, begeleiding bij implementatietrajecten en applicatiebeheer. Cormel IT Services onderscheidt zich door de hoge mate van dienstbaarheid en kennis van de zorg en haar processen. Een groot aantal van haar medewerkers hebben dan ook hun sporen in de zorg verdiend.

Wijzigende wetgeving en demografische ontwikkelingen in Nederland hebben sterke invloed op de vraag- en aanbodsituatie aangezien het aantal werkenden afneemt ten opzichte van het aantal niet werkenden (vergrijzing). Bewaking van kosten en kwaliteit is noodzakelijk om het Nederlandse zorgstelsel in stand te houden. De cliënt dient in deze centraal te staan. Dit betekent dat instrumenten zoals het informatiseringssysteem QIC moeten bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die toevertrouwd zijn aan de instellingen die gebruik maken van QIC.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust contact op.