Constantis

De TripppleCare- aanpak van Constantis
In de zorg gaat het om een zorgvuldige balans tussen het welzijn van mensen (people), een heilzame leefomgeving (planet) en gezonde bedrijfsvoering (profit). Als adviesbureau voor duurzame strategie helpt Constantis zorginstellingen hun doelstellingen met betrekking tot deze drie pijlers nog beter te realiseren.

TripppleCare kiest voor integraal duurzaamheidsbeleid
Mensgerichte zorg. Samenwerking tussen de 1ste lijn en 2de lijn via e-zorg. Meer nadruk op preventie. Ziekteverzuim. Personeelstekort. Afval problematiek. Energieverbruik. Oplopende kosten. Allemaal issues waarvoor de zorg oplossingen moet vinden. Nu al zien we op deelgebieden verrassende innovaties en veelbelovende resultaten. Maar werkelijke winst is te behalen vanuit een integraal duurzaamheidsbeleid, zoals Constantis voorstaat.

TripppleCare, de digitale werkplaats voor de verduurzaming van zorginstellingen
De instrumenten van de TripppleCare-aanpak hebben wij samengebracht in de TripppleCare-toolkit. Deze toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame businessmodellen, scans, stappenplannen, kwartaal rapportages, werkboek, inspiratiebox, running notes voor workshops voor cliënten en medewerkers, audits voor duurzame inkoop en duurzaam hrm beleid, MVO-scorecard voor leveranciers, presentaties, templates voor duurzaamheidsrapportage en een format voor een routekaart duurzame strategie.

Met de TripppleCare-aanpak van Constantis verankert u duurzaamheid in het DNA van uw organisatie.

Praktische instrumenten TripppleCare-toolkit
Zorginstellingen kunnen niet zonder een duurzame strategie. Uw stakeholders verwachten van u dat u de organisatie toekomstbestendig inricht. Gebruik het momentum van deze tijd om de verduurzaming van uw strategie in een stroomversnelling te brengen. Ga daarom juist nu – op afstand begeleid door Constantis – aan de slag met de TripppleCare-aanpak en boek de volgende concrete resultaten:
• inventarisatie van al ontplooide duurzame initiatieven (0-meting)
• Integrale duurzame strategie ontwikkelen met ISO 26000 en de SDG’s
• Implementatiestructuur inrichten, voortgang waarborgen
• Alle medewerkers bezielen en faciliteren met workshops
• Stakeholders meenemen, draagvlak creëren
• Maatschappelijk verantwoord inkopen, kosten verlagen
• HRM verduurzamen en een aantrekkelijke werkgever blijven
• CO2 reduceren, ‘voetafdruk’ verkleinen
• Circulariteit integreren binnen uw bedrijfsvoering
• De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN adresseren
• Verantwoord rapporteren met de Zelfverklaring ISO 26000, CSRD, SDGs en GRI G4

Neem contact met ons op via info@constantis.nl of bel 31 6 51 60 63 86

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan?
Neem dan gerust contact op.

Planetree
Nieuwsbrief

Mensgerichte zorg is belangrijker dan ooit. Laat je inspireren en ontvang maandelijks tips, mooie voorbeelden en meer over warme, liefdevolle en mensgerichte zorg.

Meld je vrijblijvend aan