Planetree Conferentie 2017

Ambities Waarmaken

Voor meer informatie over het programma, de inhoud van de inspiratie- en verdiepingssessies en het Belevingsplein, kun je ons programmaboek bekijken!

ACCREDITATIES:
De conferentie is geaccrediteerd voor:

– Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN (artsen)), 5 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 5 punten
– Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, 4 punten
– ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici), 4,5 punt