Planetree Nederland Bestuur en Deelnemersraad

Stichting Planetree Nederland kent een bestuur en een deelnemersraad.

Het bestuur van Stichting Planetree Nederland is verantwoordelijk voor het functioneren en de gezondheid van de stichting en het netwerk; zij houdt toezicht, adviseert de directie en ondersteunt waar mogelijk.

De stichting kent ook een deelnemersraad die uit bestuurders/directeuren van Planetree-zorginstellingen bestaat. Elke Planetree-zorginstelling heeft recht op één vertegenwoordiger in de deelnemersraad. De taak van de deelnemersraad is gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de stichting. Daarnaast kiest de deelnemersraad uit haar midden de bestuurders die zitting nemen in het stichtingsbestuur.

Het bestuur en deelnemersraad bepalen zo samen de koers van de stichting. 

Actueel bestuur:

Joep Verbugt, voorzitter a.i. en voorzitter deelnemersraad, tevens voorzitter RvB GGzE

Kees Heijlblom, secretaris-penningmeester, tevens RvB Rivas Zorggroep

Henriette Bertels, lid, tevens RvB Cardia

Cor Calis, lid (zetel patiënten vertegenwoordiging), tevens associate partner Arteria Consulting

Ernst van Drumpt, lid tevens RvB Elver

Susan Frampton, lid tevens president Planetree Internationaal

Pim Steerneman, lid tevens voorzitter RvB Sevagram

 

“Een ervaren bestuur helpt Planetree Nederland de juiste focus te houden en leiding te nemen in het verbeteren van mensgerichte zorg in Nederland.”