Ontstaan Planetree Nederland

In Nederland bestaat Planetree sinds 2006. De grondleggers in Nederland hebben met een aantal pionierende zorgorganisaties werkt aan het vertalen van Planetree naar onze culturele aspecten en wet- en regelgeving. Inmiddels is het netwerk uitgegroeid tot zo’n 25 aangesloten zorgorganisaties uit alle geledingen van de zorg die beroep doen op ondersteuning van de organisatie en van elkaar. De groep instellingen die in Nederland en België samenwerkt met Planetree groeit in alle sectoren levert ondertussen zorg aan zo’n 2,7 miljoen mensen met zo’n 50.000 medewerkers en 10.000 vrijwilligers. Deelnemende zorgorganisaties melden bij consistent en goed doorvoeren van de Planetree visie en aanpak de volgende resultaten: hoge patiënt- en cliënt-tevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid, goede verwijsbereidheid, innovatieve diensten en een prettige fysieke omgeving. Deze effecten zijn voor zorginstellingen van strategische belang.

Eerste samenwerkingsvorm tussen Planetree Nederland en Planetree org getekend in 2004. Jim van den Beuken vooraan links op de foto, Marcel Snijders vooraan rechts.

“In Planetree vonden Jim en Marcel een partner die eenzelfde visie op zorg deelt.
Zorg waarbij de mens in zijn totaliteit centraal staat. “