woonzorg

Beleefbox

De Beleefbox gaat de eenzaamheid die het ouder worden (met bijbehorende beperkingen) teweeg kan brengen tegen. Cliënten ervaren meer menselijke interactie. De verbale manier van communiceren is verrijkt met andere zintuiglijke prikkels: ook geluiden, beelden, aanrakingen, proeven en bewegingen worden aangereikt. Aanleiding Het landelijk beleid is erop gericht om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit leidt ertoe, dat in woonzorgcentra ouderen wonen, die het met mantelzorg en thuiszorg in hun eigen huis niet meer redden. Deze mensen hebben een zware zorgvraag. Vaak betekent dit dat zij problemen hebben met hun kortetermijngeheugen, met gehoor en met visus. Mensen met dementie kunnen bovendien de neiging hebben zich terug te trekken, onzeker en passief zijn. ...

Sociotherapeutische leefmilieus

De sociotherapeutische leefmilieus bieden een organisatorische en inhoudelijke basis, die onontkoombaar de individuele behoeften en mogelijkheden van cliënten en daarmee hun geestelijke welzijn centraal stelt, juist door hier onderlinge verbinding in te vinden.  Aanleiding Polderburen is een specialistisch verpleeghuis waar cliënten komen te wonen die naast hun geestelijke en/of somatische problematiek ook gedrags- en/of stemmingsproblemen laten zien. Deze problemen werden in toenemende mate gesignaleerd omdat cliënten langer thuis woonden en daardoor in een later stadium van hun ziekte in Polderburen kwamen wonen. Daarbij werd gezien dat er bepaalde kernbehoeften, zoals de fysieke omgeving waarin iemand zich bevindt, benadering vanuit medewerkers en groepsdynamiek een grote rol spelen in ...

Familie-adoptie

Getuigen van Jehovah die zorg nodig hebben, kiezen veelal bewust voor zorgorganisatie Jah Jireh, die een voor hun veilige en vertrouwde omgeving biedt. Omdat Jah Jireh maar 3 woonlocaties in Nederland heeft, met in Wageningen een locatie voor complexe zorg, woont hun familie vaak niet in de buurt en kan daardoor minder vaak aanwezig zijn. Vilente, die thuiszorg biedt in de locaties van Jah Jireh, initieerde daarom samen met een familielid ‘Familie-adoptie’: een vorm van familieparticipatie waarin families met elkaar regelen dat elke cliënt aandacht en zorg krijgt, met nadruk op het ondersteunen van het welbevinden. Aanleiding Getuigen van Jehovah die vanwege ouderdom of blijvende beperkingen hulpbehoevend zijn, worden op een locatie van Jah Jireh met liefde en persoonlijke aandacht verzorg...