rivas zorggroep

Eten met de handen (‘fingerfood’)

Eten met bestek kan voor mensen met dementie lastig zijn, omdat ze kunnen vergeten wat ze ermee moeten doen. ‘Fingerfood’ biedt hiervoor de oplossing door bewoners te laten eten met hun handen. Op deze manier behouden de bewoners hun zelfstandigheid en eigen regie. Aanleiding In verschillende onderzoeken op haar vakgebied las logopedist Emmie Gaasenbeek over eten met de handen door mensen met dementie.‘Er werd gesproken over meer eigen regie bij bewoners en de resultaten waren erg positief’, licht Emmie het idee van fingerfood toe. Daarom besloot zij te bekijken of deze werkwijze ook bij Rivas toegepast kan worden. Ze kwam in contact met Marcella Tsolakidis, zorgverlener in Het Gasthuis in Gorinchem. ‘Emmie vertelde mij over het onderzoek en de toepassing van fingerfood. Ik zag alleen maar...

JCI implementatie in de VVT

Middels het kijken door de bril van kwaliteit en cliëntveiligheid en daarbij steeds de cliënt als uitgangspunt te nemen, maakt Rivas Zorggroep de zorg voortdurend en objectief toetsbaar beter; niet alleen voor de cliënten, ook voor de medewerkers. Aanleiding We wilden onze cliëntenzorg nóg verder verbeteren én ons verantwoorden naar klanten en onszelf. Het internationale kwaliteitssysteem JCI biedt zorgprofessionals ruimte de normen voor betere en veilige zorg te interpreteren. Zowel vanuit de situatie binnen Rivas als vanuit hun professionele oogpunt. Andere systemen zijn daar meer star in. Bovendien kent JCI het tracersysteem, waarbij we elkaar periodiek bevragen over hoe we de zorg verlenen. We worden daarmee ‘gedwongen’ na te denken over hoe de zorg nóg beter en veiliger kan. Dat zit n...

Kwaliteit als medicijn

Met KAM kunnen zorgkosten verminderd worden omdat het ervoor zorgt dat onnodige en vermijdbare zorg voorkomen wordt. Daarnaast draagt het ook bij aan de kwaliteit van de geboden zorg. Aanleiding De regio Gorinchem vormt geen uitzondering op de landelijke trend van stijgende zorgkosten. Landelijk beleid is echter vaak onbevredigend: premieverhogingen, pakketverkleiningen, verhogen van het eigen risico en efficiencytaakstellingen. Draagvlak voor geboden oplossingen ontbreekt omdat voorstellen vaak de zorginhoudelijke basis missen en niet vanuit de zorgprofessionals zelf komen. Voor een juiste balans zal er echter wel iets moeten gebeuren. Aanpak Met Kwaliteit als medicijn, kortweg KAM, zijn huisartsen, specialisten en verzekeraars gezamenlijk de uitdaging aangegaan door diverse projecten te ...

Gewoontegetrouw

Met het programma Gewoontegetrouw wordt beoogd het welzijn van bewoners met dementie nog verder te bevorderen, door bewust te focussen op de leefwereld van de bewoner èn diens naasten, waarbij gewoonten en rituelen van de bewoner ècht leidend zijn in het dagelijks leven van de bewoner. Aanleiding Rivas wil een verdiepingsslag maken in haar kleinschalige zorg voor mensen met dementie met betrekking tot hun gewoonten en rituelen. De leefwereld zoals een bewoner en naasten die ervaren en de systeemwereld van regels, procedures, functies en taken, zijn niet altijd in evenwicht. De systeemwereld is gebaseerd op wat de organisatie en professionals gewoon vinden. Als de gewoontes van de bewoner minder ‘normaal en gangbaar’ zijn, kan er spanning ontstaan op de normen en waarden van medewerkers en ...