flevoziekenhuis

Specialistisch Spreekuur Diabetes (Diabeteszorg 1.5)

Om de expertise in de tweede lijn en de toenemende hulpvraag van complexe diabetespatiënten samen te brengen, werd in samenwerking met de kaderartsen diabetes en de adviseur chronische zorg een initiatief uitgewerkt dat uitmondde in het specialistisch eerstelijns spreekuur diabetes. Aanleiding De incidentie en prevalentie van chronische zorg waaronder diabetes nemen toe en zullen in de toekomst alleen maar verder toenemen. Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden wordt de laatste jaren, door overheid en ziektekostenverzekeraars, steeds meer gestuurd op de substitutie van zorg (van de tweede naar de eerste lijn). Ten behoeve van de kwaliteit van zorg onderhouden het diabetesteam van Zorggroep Almere en het diabetesteam van het Flevoziekenhuis al jaren een goede samenwerkingsrelatie. Va...

Diëtist leidend in voedingsbeleid

Het nieuwe voedingsbeleid in het Flevoziekenhuis is uniek, vooruitstrevend, getuigt van professionaliteit en kwaliteit van de diëtisten, maar is bovenal in het belang van de optimale (voedings)zorg van de patiënt. Aanleiding Elke diëtist weet het: de diëtist is de voedingsspecialist. Toch ziet niet elke behandelaar dit zo. Aangezien voeding ‘algemene kennis’ lijkt, wordt het belang van voeding in de medische behandeling en de rol van de diëtist hierbij makkelijk onderschat. Van oudsher had de diëtist vooral een adviserende rol, ook in het Flevoziekenhuis was dit zo georganiseerd. Het was aan de arts om de dieetadviezen al dan niet op te nemen in het medische beleid. Hiermee werd het idee dat de medisch specialist ook voedingsexpert is benadrukt. In de praktijk leidde dit nogal eens tot dis...