elver

Fruitkraam

De fruitkraam is een initiatief van Elver dat ervoor zorgt dat cliënten dagelijks hun eigen fruit uit kunnen kiezen. Voorheen kregen cliënten dagelijks fruit aangeboden, maar wélk fruit ze aten, konden de cliënten niet zelf kiezen. De fruitkraam biedt een nieuwe mogelijkheid. Aanleiding Binnen de dagbesteding krijgen alle cliënten dagelijks fruit aangeboden, dit werd door de dagbestedingsgroep de Rode zon verspreid. Vanuit onze supermarkt kregen we kilozakken fruit van het hetzelfde fruit aangeleverd die wij verdeelden onder de groepen. Cliënten die moeilijk eten kregen de ene dag hard fruit en de andere dag zacht fruit. Cliënten konden zelf hun fruit niet kiezen en hun voorkeur aangeven. Voor onze cliënten was het niet haalbaar om per groep een fruitmix aan te leveren. Omdat deze huidige ...

Samenwerken in de Ouderenzorg

Binnen het project “Samenwerken in de Ouderenzorg” probeert ook Elver als organisatie voor gehandicaptenzorg bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Aanleiding Gekeken wordt hoe we een verbinding kunnen leggen tussen de ouderenzorg en de ondersteuning voor mensen met een beperking, om zo te komen tot innovatieve concepten. In september 2015 startte er daarom een mooie samenwerking tussen verpleeghuis De Drie Gasthuizen in Arnhem, (locatie Heijendaal) en Elver. Vanuit de dagbesteding van Elver begonnen zeven cliënten samen met een vaste begeleider met werkzaamheden bij het verpleeghuis. Zij doen verschillende werkzaamheden zoals het bijhouden van de tuin, het afvoeren van vuilnis, het ophalen van oud papier bij kantoren, het verzorgen van de dieren,...