Deel dit bericht

Betere zorg / ouderenzorg / planetaal / probiotica / proeftuin / Uitstekende behandeling en zorg

Proeftuin ‘Probiotica in de ouderenzorg’ (PrOud)

In januari is Rivas gestart met de proeftuin PrOud: ‘Probiotica in de Ouderenzorg’! In deze proeftuin evalueren we op de locaties chronische zorg in Waerthove, de Alblashof en de Waalburcht het gebruik van probiotica op antibiotica geassocieerde diarree.

Tussen de 5-39% van de mensen ontwikkelt als reactie op een antibioticumkuur diarree; vooral ouderen boven de 65 jaar en degenen die in een instelling wonen, lopen een verhoogd risico. In deze proeftuin wordt inzicht verkregen in hoe probiotica kunnen bijdragen aan het voorkómen hiervan en daarmee aan het verhogen van de kwaliteit van leven van ouderen en het verlagen van de zorgkosten in de zorginstelling. Daarnaast wordt er inzicht verkregen in hoe probiotica het beste in de zorginstelling kunnen worden geïmplementeerd.

Tussen 1 januari en 1 september 2018 zullen op de locaties die meedoen aan het onderzoek tijdens een kuur met ciprofloxacine of amoxicilline-clavulaanzuur tevens probiotica worden voorgeschreven door de arts. Om het effect te evalueren, zullen er interviews plaatsvinden met direct betrokkenen, waaronder bewoners, zorgpersoneel en managers. De proeftuin wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en het van Praag Instituut, in samenwerking met Winclove Probiotics. De looptijd van de proeftuin is ongeveer 9 maanden.

The post Proeftuin ‘Probiotica in de ouderenzorg’ (PrOud) appeared first on Planetree.

Deel dit bericht