Deel dit bericht

Alle plaatsen / Alle sectoren / borgen / Coördinatoren / Gezonde organisatie / implementatie / nieuws / Planetree label / Regiegroep

Planetree implementatie wetenschappelijk onderzocht

Het implementeren van Planetree is in Canada door twee universiteiten bij vijf Planetree Zorginstellingen onderzocht. De centrale onderzoeksvraag daarbij was hoe de tranformatie in mensgerichte zorg verbonden wordt aan verbetering van kwaliteit en prestaties en tegelijkertijd duurzaam geborgd kan worden.
In dit onderzoek zijn de Planetree implementatiestappen verdeeld in categorieën als: introductie, verbinding met de bestaande organisatie, borgen en herpositioneren. Vervolgens is in elke fase de rol sr. management, middel management en medewerkers in beeld gebracht. Verrassend of niet is dat bij de diverse onderzochte organisaties zeer vergelijkbare knelpunten en versnellers zijn gevonden. Het onderzoek brengt uitgebreid in beeld welke activiteiten de implementatie faciliteren met hun effecten in de organisatie. Tot slot is een uitwerking gemaakt van hoe de Planetree Labelcriteria bijdragen aan het definiëren van precieze prestaties bij de diverse implementatiestappen.

Planetree implementatie wetenschappelijk onderzocht

Deel dit bericht