Deel dit bericht

Alliantie / Betere zorg / Eigen keuze en verantwoordelijkheid / Gezond eten, drinken en bewegen / Gezondheidsvaardigheden / Nieuwsberichten / Pharos / planetaal

Planetree aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Maar liefst 29% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Je kunt hierbij denken aan moeite met lezen en schrijven, maar ook aan moeite hebben om eigen regie te voeren, medicijnen trouw te gebruiken of problemen met motivatie of zelfvertrouwen. Dit heeft een negatieve invloed op hun gezondheid. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden zijn bijvoorbeeld vaker chronisch ziek, hebben vaker een ongezonde leefstijl en maken meer gebruik van de zorg en minder van preventieve voorzieningen. Ruim 80 organisaties bundelen daarom hun krachten in de ‘Alliantie Gezondheidsvaardigheden’. Allen zijn werkzaam op het brede terrein van gezondheid en zorg. Zij willen het thema gezondheidsvaardigheden binnen én buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering en kennis en ervaring uitwisselen.

“Laagopgeleiden overlijden 7 jaar eerder dan hoogopgeleiden en leven 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan hoogopgeleiden. Wist jij dat?” – dagelijks coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden Coryke van Vulpen

Planetree als onderdeel van de alliantie
Afgelopen maand sloot ook Planetree zich aan bij de Alliantie. Wyneke Oostenveld, adviseur en trainer bij Planetree: “Wij staan voor het actief betrekken van cliënten en hun naasten bij de zorg. Dat betekent dat iedereen toegang zou moeten hebben tot informatie over zijn of haar gezondheid, behandelingsopties en het zorgplan. Zo ben je in staat zélf beslissingen te nemen. Maar dat kan alleen wanneer informatie op zó’n manier wordt aangeboden dat je het goed kunt begrijpen. Wij ondersteunen organisaties dan ook in het aanbieden van informatie op een bij de cliënt passende manier. Bij voorlichting en in zorgplannen hou je op die manier rekening met persoonlijke leerstijl, voorkeurstaal, normen en waarden en gezondheidsvaardigheden. Dat was dan ook dé drijfveer voor Planetree om zich aan te sluiten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.”

“1,5 miljoen volwassenen Nederlanders zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen en kunnen daarom niet goed functioneren in onze maatschappij.”

Meer weten over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden? Kijk dan op www.gezondheidsvaardigheden.nl

The post Planetree aangesloten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden appeared first on Planetree.

Deel dit bericht