Deel dit bericht

aanvullende zorg / Aanvullende zorg en zingeving / Betere zorg / bewegen / Dans / familie / HuidHonger / intimiteit / liefdevolle zorg / Nieuwsberichten / planetaal / Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol / zingeving

HuidHonger: Een bijzonder dansprogramma rondom liefdevolle zorg, het belang van aanraking en intimiteit

Vanaf mei 2018 start een vervolgtraject van HuidHonger. Kwetsbare ouderen met betrokkenen spelen in dit programma opnieuw de hoofdrol. Het vergroten van levensgeluk en het vinden van nieuwe manieren van onderling contact door aanraking staan daarbij centraal.

 

Huidhonger in het kort

Huidhonger is een bijzonder dansprogramma over liefdevolle zorg en intimiteit.
Samen met bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en familie, maakte Care&Culture in 2017 een ontroerende dansvoorstelling rondom deze thema’s.
In 2018 wordt een nieuw dansprogramma georganiseerd met weer nieuwe locaties, waarnaast een trainingsmodule ‘Liefdevolle Zorg’ vormgegeven wordt tbv de onderwijs- en zorgsector. Daarnaast wordt gewerkt aan erkenning van HuidHonger als interventie Langdurige Zorg. Onderaan dit artikel vind je de link naar de documentaire “HuidHonger”.

 

Bekijk de teaser:

Doelstelling

Vanwege het grote succes van de voorstelling HuidHonger 2017  zijn er vervolggesprekken ontstaan met kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis en met tal van zorgbestuurders, zorgorganisaties, MBO/ ROC’s en andere betrokkenen in het veld.

 • Er wordt een vervolgtraject HuidHonger 2018 gerealiseerd.
 • een workshop- en voorstellingentraject op minimaal zes zorglocaties in Nederland vanaf april 2018
  een trainingsmodule ‘Liefdevolle Zorg’ ten behoeve van de zorg (en mogelijk van onderwijs) in het kader van het praktijkgericht leren
 • een erkenningstraject als interventie Langdurige Zorg om zichtbaar te maken wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid en efectiviteit van deze interventie is.

 

‘Door de dansworkshops ben ik mijn moeder weer gaan aanraken. Door alle drukte rondom haar dementie was ik vergeten om haar nog fysiek vast te houden.  Als ik haar nu zie,  begin ik steevast met een knuffel!’
(Dochter van moeder met dementie.)

 

Niet alleen goede gezondheid bepaalt de kwaliteit van leven. Ook genegenheid en persoonlijke aandacht. Een arm om je heen, een knuffel. Het project Huidhonger zorgt met dans, muziek en zang ervoor dat mensen met dementie en hun naasten weer met elkaar in contact komen, elkaar aanraken en zelfs elkaar herkennen.
Dat is prachtig. Ik juich dit initiatief daarom van harte toe.’
(vml staatssecretaris Martin van Rijn (VWS)

 

Deelnemende zorgorganisaties

Beweging 3.0 (Amersfoort) met 2 tot 3 locaties (waaronder JongDementie)
In samenwerking met MBO Amersfoort
Viattence (Heerde)- locatie Wenthorst
In samenwerking met Deltion College en LandStede (Zwolle)
Amsta (Amsterdam) – met twee locaties (waaronder Kosrsakov en Jongdementie)
In samenwerking met ROC Amsterdam
Topaz (Leiden) o.v, locatie nog nader te bepalen.
Met beoogde samenwerking ROC Leiden (o.v)
Sevagram (Heerlen), met 1 locatie
Met beoogde samenwerkingspartner Arcus (o.v)

 

‘Het project Huidhonger maakt invoelbaar hoe groot de honger is van ieder mens naar wezenlijk contact, ook voor mensen die door ziekte of beperking uiterst kwetsbaar zijn geworden. Huidhonger toont de kracht van muziek en dans om te kunnen beantwoorden aan de diepe behoefte aan nabijheid, juist in een fase van het leven waarin andere vormen van communicatie moeilijk zijn geworden. Het is ontroerend om mee te maken hoe Huidhonger de mogelijkheden benut die er wel degelijk nog zijn om verbinding te leggen, elkaar echt te zien en te raken.’
(
Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd)

 

Praktische vertaling
Een aantal kenmerken van dit vervolgtraject:

 • De samenwerkende zorgorganisatie/ locatie bepaalt zelf met welke doelgroep zij wil werken. Met (jonge of oude) mensen met dementie, met betrokkenen van de afdelingen van PG of somatiek. In de workshops is plaats voor maximaal 15 deelnemers per keer. Niet groter om persoonlijke aandacht te kunnen blijven garanderen.
  De samenwerkende zorgorganisatie zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de deelnemende groep. Een goede balans tussen ouderen, familie en mantelzorgers.
 • Care&Culture verzorgt 9 dansworkshops voor kwetsbare ouderen op locatie met een (besloten) presentatie als afsluiting. Studenten van het praktijkgerichte leren nemen zo mogelijk deel aan de dansworkshops voor ouderen, samen met familie en andere betrokkenen. Om ervaringen te delen en aan den lijve te ondervinden hoe aanraking en het geven van liefdevolle zorg doorwerkt in hun eigen lichaam en beleving.
 • Aansluitend aan ieder van de negen workshops (na een korte pauze) wordt aan (andere) studenten en zorgmedewerkers een workshop van vijf kwartier gegeven. Ouderen en familie zijn daarbij niet aanwezig.
  Naast het fysieke dansen wordt een gesprek gevoerd over de eigen ervaringen van studenten en medewerkers. Leidraad bij die gesprekken zijn vragen als:
  Hoe wordt omgegaan met de thema’s van HuidHonger binnen de organisatie?
  Wat zijn de eigen- en persoonlijke ervaringen van studenten?
  Wat zijn emoties die het dansen losmaakt?
  Wat is de vertaling van de persoonlijke ervaringen naar de zorgpraktijk?
  Deze sessies en gesprekken staan onder de deskundige leiding van een Care&Culture danser en een docent/ onderwijsbegeleider betrokken bij het praktijkgericht leren.
  Het maximaal aantal studenten en zorgmedewerkers aan deze sessies is 15 deelnemers. In totaal neemt een workshop ochtend/ middag dus een kleine 3 uur in beslag.
 • Aansluitend aan de uiteindelijke presentaties worden met alle zorglocaties en deelnemende studenten net vóór en na de zomer 2018 nagesprekken gevoerd. In deze gesprekken wordt teruggeblikt op de activiteiten, ervaringen gedeeld en besproken.
  Verrijkt met deze ervaringen wordt in de tweede helft van 2018 de eerste pilot – trainingsmodule ‘Liefdevolle Zorg’ gerealiseerd.
 • Deelnemende locaties betalen een eigen bijdrage voor het geheel.

Bij HuidHonger 2018 snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds worden (steeds andere) ouderen betrokken bij de dans- en beweegworkshops, met aansluitend de presentaties in de vorm van dansduetten en groepsdansen. Anderzijds wordt door de betrokkenheid van studenten in het kader van het praktijkgerichte leren de basis gelegd voor bewustwording van het belang van persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg binnen de zorg. Waarnaast ook nog het erkenningstraject vormgegeven wordt.

 

 Reacties op HuidHonger

Huidhonger is een buitengewoon belangrijk initiatief. Het spreekt mij enorm aan om de kunsten, en in het bijzonder de dans, als middel te gebruiken om kwetsbare mensen letterlijk en figuurlijk (aan) te raken en in beweging te brengen.  Eenzaamheid en isolatie zijn een van de meest schrijnende en pijnlijke verschijnselen van onze huidige samenleving.
(Samuel Wuersten, CvB Codarts Rotterdam; artistiek- en algemeen directeur Holland Dance Festival)

 

‘HuidHonger brengt op unieke wijze kunst en zorg bij elkaar. Kwetsbare ouderen genieten van de aandacht die de dansers hen geven en spelen een glansrol in de voorstelling. Steeds meer professionals zien wat deze werkvorm oplevert aan respectvol en liefdevol contact. Warm aanbevolen dus voor alle managers, verzorgers en studenten. En eigenlijk voor iedereen die opkomt voor waardige zorg’
(
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie)

 

‘HuidHonger gaat over dans en (aan)geraakt worden. Een universele behoefte. Aanraking leidt tot interactie, contact, plezier en een twinkeling in de ogen. Het brengt de persoon met dementie weer een beetje terug bij de naasten en de omgeving. Daar gaat het om in het leven en in goede zorg voor ouderen’
(
Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy)

 

‘Door de dansworkshops ben ik mijn moeder weer aan gaan raken. Door alle drukte rondom haar dementie was ik vergeten om haar nog fysiek vast te houden.  Als ik haar nu zie,  begin ik steevast met een knuffel!’
(Dochter van moeder met dementie)

 

‘Door HuidHonger heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om bewoners aan te raken. Om werkelijk contact te maken. Dit gevoel neem ik nu ook mee naar andere afdelingen’
(Verzorgende)

 

‘Het is zo intiem dat je bijna het gevoel hebt dat je er niet bij mag of durft te zijn. Maar als je er dan helemaal bij bent, voelt het als zo’n cadeau!’
(Bestuurder zorgorganisatie)

 

‘Ik dacht eerst dat we 10 weken aan een van tevoren gemaakt dansstuk gingen werken. Nu ik heb begrepen dat alles ter plekke gedanst en geïmproviseerd wordt, vind ik het nog magischer’
(deelnemende vrijwilliger)

 

‘Ik zie door HuidHonger bij mijn zus echt een opleving. Vroeger was ze erg teruggetrokken, nu stond ze in het middelpunt van de belangstelling. Ze genoot van het vrije bewegen en het dansen’
(Zus van deelnemer met ziekte van Alzheimer)

 

‘We hadden allemaal de ogen op sap vanavond. Het is zo ontroerend. In het hele voortraject zag je al hoe waardevol dit project is voor onze bewoners, ze beleven nog dagen achteraf het plezier van samen dansen’
(Zorgprofessional)

 

‘Het is heel positief. Hoe je als professional om gaat met aanraken is deels een zorgvraag. Nu leer je aanraking ook met veel plezier te benaderen. Dat geeft ontspanning en openheid’
(Manager Zorg en Wonen)

 

´Aanraken, dankzij dit project zie je collega’s en familie er veel meer over praten en ervaringen uitwisselen. Dat heeft enorme meerwaarde. Dit houden we erin!’
(afdelingscoördinator)

 

‘Door HuidHonger leerden bewoners en hun naasten weer uiting te geven aan hun gevoelens. En dat is zo mooi. Het bewegen, voelen en aanraken triggert echt iets. Je hebt weer contact, ook als je elkaar niet verstaat door spraak- of taalproblemen’
(Teamleider zorg)

 

‘Het waren hele waardevolle avonden. Ik zie mijn moeder genieten en ik geniet zelf ook. Doordat ik heb meegedaan, sta ik nu veel meer bij haar stil’
(Dochter van deelneemster)

 

Bekijk de documentaire HuidHonger:

The post HuidHonger: Een bijzonder dansprogramma rondom liefdevolle zorg, het belang van aanraking en intimiteit appeared first on Planetree.

Deel dit bericht