thuiszorg

De interactieve Dementiegame – Sevagram

Sevagram wil haar kennis over dementie samen met het Alzheimercentrum Limburg verspreiden via deze dementiegame. Mantelzorgers en vrijwilligers (maar eigenlijk iedereen die hiermee te maken heeft) kunnen laagdrempelig profiteren van deze kenni...

Planetree kompas voor de thuiszorg

Het Planetree Kenniscentrum neemt het voortouw in de ontwikkeling van vernieuwing en verdieping van Planetree aspecten en toepassingen. Goede voorbeelden, methodieken en processen die mensgerichte zorg versterken uit binnen en buitenland worden benut en doorontwikkeld. Daarnaast pakt het Kenniscentrum samen met Planetree instellingen nieuwe vraagstukken op. Planetree in de ambulante zorg Eén van de recente…

Bordspel ‘Op weg naar het hart van Planetree’ – Thuiszorg Pantein

‘Op weg naar het hart van Planetree’ is een interactief bordspel om rapportages in de zorg te verbeteren. Het zorgdossier van klanten die zorg thuis ontvangen, ligt achter de voordeur. Het dossier is een communicatiemiddel tussen klant, mantelzorger en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. De kwaliteit en de wijze van rapporteren is, gezien het belang…

Bewustwordingsboekje huishoudelijke zorg – Rivas Zorggroep

Dit is een bewustwordingsboekje waarin de medewerkers huishoudelijke hulp van Rivas Zorggroep zelf hebben nagedacht over Planetree. Tijdens elk werkoverleg wordt extra aandacht besteed aan de Planetree-componenten*. Medewerkers worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan. Ze bedenken zelf een opdracht om met elkaar over Planetree na te denken. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan discussies over…

Siggy Project GGzE

Genomineerd voor de Planetree Nederland Award 2013 Siggy is de naam van de ervaringsdeskundige die het initiatief heeft genomen tot dit project. Siggy: “Op Landgoed De Grote Beek lopen mensen in kapotte en/of vieze kleren. Ik ben van mening: wie lang in kapotte kleren loopt voelt zich uiteindelijk ook zo. Daarom heb ik een ruilsysteem…

Awardwinnaar ‘Eetgenoten’ – Rivas Zorggroep

Eetgenoten zijn voornamelijk scholieren en studenten die rond de avondmaaltijd worden ingezet voor de begeleiding van bewoners rondom de maaltijd en de avondactiviteiten. Hierdoor worden zorgmedewerkers ontlast en kunnen rustig hun werk doen met een beperkte avondbezetting. Nevenvoordeel is dat veel jonge mensen op deze manier in aanraking komen met de zorg voor ouderen. Dit…

Zorgen met zondebokken en coalities in het duister

Planetree Verbetergids 2012 – Zondebokken & coalities Valkuil in de thuiszorg is dat verpleegkundigen en verzorgenden de klantsituatie niet meer kritisch analyseren vanwege hun grote betrokkenheid bij (het dagelijks leven van) de klant. Thuiszorg Pantein is op zoek gegaan naar een zorginhoudelijk kader dat handvatten geeft om klantsituaties te analyseren. Een kader dat bewust maakt wat…

Training 3 componenten voor medewerkers Zorg Thuis

Planetree Verbetergids 2012 – Training 3 componenten Deze training voor medewerkers van Zorg Thuis (Rivas Zorggroep) is zo opgezet dat de drie componenten ‘Smakelijk eten’, ‘Kunst en cultuur’ en ‘Contact met de wereld’ in elkaar vloeien en er is rekening mee gehouden dat medewerkers liever doen dan luisteren. Voor de cliënten, die ook voor een deel…

Documentaire ‘Thuis’

Planetree Verbetergids 2012 – Documentaire ‘Thuis’ In samenwerking met een aantal studenten van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht heeft Rivas Thuiszorg een documentaire gemaakt. Op integere wijze wordt duidelijk gemaakt met welke passie de zorgverleners hun beroep uitoefenen en dat dit door de cliënten bijzonder gewaardeerd wordt omdat zij het gevoel krijgen dat…

De Zichtbare Schakel

Bij het team Zorg Thuis Leerdam-West van Rivas Zorggroep zijn 2 Zichtbare Schakels (zorgregisseurs/wijkverpleegkundigen) benoemd. Zij focussen zich in het bijzonder op 2 doelgroepen: de Turkse gemeenschap in Leerdam-West en zorgmijders. De Zichtbare Schakels gaan outreachend te werk richting deze doelgroepen door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, (ongevraagd) huisbezoeken af te leggen en actie te ondernemen…

Complimentenpostbode

Planetree Verbetergids 2012 – Complimentenpostbode Het initiatief `Complimentenpostbode’ is bedacht door één van de Planetree Trainers van Zorggroep Almere. Het houdt in dat alle collega’s opgeroepen worden om een compliment te brengen aan een collega, afdeling, dienst of locatie. De complimenten worden overgebracht door het team van o.a. Planetree trainers, de zogenaamde “complimenten postbodes”. Hier wordt één…

Vrijwilligers in de zorg thuis

Planetree Verbetergids 2011 – Vrijwilligers in de zorg thuis Rivas Zorggroep zet vrijwilligers in bij de Zorg Thuis, waardoor cliënten die eenzaam zijn en behoefte hebben aan gezelschap of een uitstapje wensen weer in contact worden gebracht met de wereld.

  • 1
  • 2