open medisch dossier

Policy & Patient letter open medical record

Beleid van het Northern Westchester Hospital in New York t.o.v. open medische dossiers in haar organisatie. Internationaal – Policy-Open Medical Record NWH Ter begeleiding bij het open medisch dossier krijgen de patiënten onderstaande brief. Internationaal – Open Medical Record NWH – Patient Letter

Korte samenvatting onderbouwing component 2

onderzoek uit de internationale literatuur over patientgestuurde bezoektijden, open medische dossiers, zorgpartnerprogramma's en patienten zorgpaden