Gehandicaptenzorg

Therapiehond – Rivas Zorggroep

De therapiehond wordt bij Rivas ingezet t.b.v. revalidanten in het RivasZorghotel (Dordrecht), cliënten op een somatische afdeling in zorgcentrum de Waalburcht (Papendrecht) en cliënten op PG-afdelingen in verpleeghuis de Wieken (Papendrecht). Met behulp van de therapiehond wil men bereiken dat de cliënten worden uitgedaagd om net een stapje verder te gaan tijdens de therapiesessie. Het…

Heliolympics – Heliomare

Heliolympics is een initiatief van de afdeling Sport van Heliomare. Heliomare is een instelling die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking op het gebied van revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding, arbeidsintegratie en sport. Het idee is ontstaan vanuit verbazing dat er weinig (media)aandacht was voor de topprestaties die sporters tijdens de Paralympische Spelen van 2008…

De tijd geritst – Verpleeghuis Oudshoorn (Rijnland Zorggroep)

‘De Tijd geritst’ is een gezamenlijk project van het Uitbureau (voorheen activiteitenbegeleiding) en de opleiding van verpleeghuis Oudshoorn en het Wellant college (VMBO Groenschool). Jongeren gaan in gesprek met ouderen en maken van deze gesprekken een verslag dat ze verwerken in een herinneringsboek. Dit boek wordt aan de bewoner aangeboden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Planetree…

De Roze Loper – Zorggroep Almere

De Toonladder is het eerste woonzorgcentrum in Flevoland met een “Roze Loper”. De Roze Loper is in het leven geroepen om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen en is een initiatief van belangenorganisatie COC Nederland in samenwerking het Consortium Roze 50+ (ANBO, Movisie, Vilans) en KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg. Planetree Verbetergids 2013 –…

De herinneringen in beeld – Verpleeghuis Leythenrode (Rijnland zorggroep)

De cliënten van verpleeghuis Leythenrode zijn niet allemaal meer in staat om naar buiten te gaan. De meesten hebben hun hele leven in Leiderdorp of nabije omgeving gewoond en denken nog vaak terug aan die mooie tijd. Ze leven op herinneringen maar missen soms ook het oude dorp, de Kerk, de markt of de slootjes,…

Checklist Maaltijdverbetering – Rivas Zorggroep

De Checklist Maaltijdverbetering is in te zetten om de diverse componenten rondom de maaltijd te waarderen en indien noodzakelijk direct te zien hoe en waar aanvullende hulp en verbetering te halen is. De checklist is door alle locaties van Rivas Zorggroep te gebruiken. Planetree Verbetergids 2013 – Checklist maaltijdverbetering

Buddy project – GGzE

Bij nieuwe opnames was er een cliënt van de afdeling die zich uit zich zelf ‘ontfermde’ over andere cliënten. Zij ging met hen een boodschap doen, koffie drinken, roken en bood een luisterend oor. Dit leek voor beide een positieve uitwerking te hebben. Door dit voorbeeld en vanuit de Planetree componenten is men op het…

Handenmassage door vrijwilligers

Bloemen vanwege 1000e massage (05-09-2013) Deze zomer heeft het team van handmassagevrijwilligers de 1000e massage gegeven. Patiënt de heer Slokker kwam de eer toe. Ingrid van der Voort (consulent complementaire zorg) en Pien van Bueren (coördinator vrijwilligers) brachten hem deze week een bloemetje. De handmassages door vrijwilligers zijn op 1 januari 2012 van start gegaan op twee afdelingen. Inmiddels gebeurt dit op vier afdelingen en hebben drie afdelingen belangstelling.

Siggy Project GGzE

Genomineerd voor de Planetree Nederland Award 2013 Siggy is de naam van de ervaringsdeskundige die het initiatief heeft genomen tot dit project. Siggy: “Op Landgoed De Grote Beek lopen mensen in kapotte en/of vieze kleren. Ik ben van mening: wie lang in kapotte kleren loopt voelt zich uiteindelijk ook zo. Daarom heb ik een ruilsysteem…

Genomineerde Planetree Award 2013: Vragenlijst voor architectuur en inrichting

Binnen Fatima Zorg (gehandicaptenzorg) was er nog geen instrument voorhanden om de wensen van cliënten en medewerkers te betrekken bij de processen van nieuwbouw-, verbouw-, onderhoud- en investeringsvraagstukken. Zijdelings werden medewerkers wel betrokken, maar cliënten bleven bij dit soort processen veelal toekijken vanaf de zijlijn. Fatima Zorg is van mening dat ondanks hun (verstandelijke) beperking…

Awardwinnaar ‘Eetgenoten’ – Rivas Zorggroep

Eetgenoten zijn voornamelijk scholieren en studenten die rond de avondmaaltijd worden ingezet voor de begeleiding van bewoners rondom de maaltijd en de avondactiviteiten. Hierdoor worden zorgmedewerkers ontlast en kunnen rustig hun werk doen met een beperkte avondbezetting. Nevenvoordeel is dat veel jonge mensen op deze manier in aanraking komen met de zorg voor ouderen. Dit…

Fatima Zorg ontwikkelde beeldtaal enquête Architectuur & Inrichting

Bij Fatima Zorg werken diverse componententeams aan verbeterpunten en innovaties. Het afgelopen jaar heeft het componententeam "architectuur & inrichting", component 7 van Planetree, hard gewerkt aan het betrekken van cliënten bij verbouw en nieuwbouw. Zij deden dat door het ontwikkelen van een vragenlijst in beeldtaal voor cliënten, en een checklist voor medewerkers. De vragenlijsten voor cliënten en medewerkers stelen de zintuigen centraal. De vragen gaan dus over licht, lucht (geur), uitzicht, geluid, oriëntatie, inrichting (ergonomie, kleur en sfeer), zingeving en natuur. De vragenlijst voor cliënten is ondersteund met pictogrammen. Ook kunnen cliënten in de lijst plaatjes plakken of tekenen om iets te laten zien. Door het invullen van de lijsten word...

  • 1
  • 2