familie

HuidHonger: Een bijzonder dansprogramma rondom liefdevolle zorg, het belang van aanraking en intimiteit

Vanaf mei 2018 start een vervolgtraject van HuidHonger. Kwetsbare ouderen… The post HuidHonger: Een bijzonder dansprogramma rondom liefdevolle zorg, het belang van aanraking en intimiteit appeared first on Planetree.

De interactieve Dementiegame – Sevagram

Sevagram wil haar kennis over dementie samen met het Alzheimercentrum Limburg verspreiden via deze dementiegame. Mantelzorgers en vrijwilligers (maar eigenlijk iedereen die hiermee te maken heeft) kunnen laagdrempelig profiteren van deze kenni...

Ondersteuning voor mantelzorgers van de cliënten

Sevagram – woonzorgcentrum – verpleeghuis – Valkenheim   Op locatie Valkenheim (Sevagram) zijn mindgroepen gestart voor mantelzorgers en familieleden om hen te ondersteunen bij het acceptatie-/verwerkingsproces wanneer een familielid met dementie wordt opgenomen. Lees hier meer over dit initiatief.

Maandelijkse verjaardagsborrel voor cliënten

Sevagram – verpleeghuis – verzorgingshuis – Fonterhof De activiteitenbegeleiding organiseert sinds een paar jaar op de laatste vrijdag van de maand de officiële ‘Verjaardagsborrel van de maand’. De intentie is een gezellige sfeer creëren en de jarige cliënten écht even in het zonnetje te zetten als ze naar voren worden geroepen. De cliënt echt laten…

Lotgenotencontactmiddag

Sevagram – woonzorgcentrum – verpleeghuis – dagactiviteiten – Valkenheim   Familie van thuiswonende cliënten die gebruikmaken van de dagactiviteiten van Sevagram, had behoefte aan meer lotgenotencontact om zo hun ervaringen, zorgen en gevoelens te kunnen delen. Daarom is een lotgenotencontactmiddag georganiseerd, waarbij ook het personeel aanwezig was, zodat men, ondersteund door de professionals, met elkaar…

Lopende Vuurtje en De Samenloop

Sevagram – verpleeghuis – verzorgingshuis – Elfershof – Piushof   De wandelclubs van twee locaties van Sevagram zorgen ervoor dat bewoners, hun familie en de vrijwilligers met elkaar en met mensen van andere locaties in contact komen. Naast het positieve effect van bewegen in de buitenlucht zorgt dit ook voor betere onderlinge contacten en een…

Feest in de familie

Sevagram – verpleeghuis – Piushof Voorheen was er geen structurele aandacht voor verjaardagen en andere persoonlijke gebeurtenissen van familieleden van de cliënten van Sevagram. Dit gebeurde enkel wanneer er toevallig op geattendeerd werd. Dit werd als gemiste kans ervaren om nauwere banden met familieleden aan te gaan.   Het was dus zaak bewustwording te kweken…

Awardwinnaar ‘IC 2.0 Portaal’ – HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis heeft in samenwerking met het Erasmus MC de IC 2.0 portaal ontwikkeld, een webtoepassing (een soort website) waarbij informatie gepersonifieerd samengebracht wordt voor een gebruiker. In dit geval is de gebruiker veelal een familielid van een patiënt die zich op de Intensive Care bevindt. Lees hier meer

Stevig fundament vrijwilligers door Vilans

Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de informele zorg: mantelzorgers, familieleden, andere bekenden uit het sociale netwerk én vrijwilligers. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de verschuiving van ondersteunende taken van de AWBZ naar de Wmo, waarmee vooral de gehandicaptensector te maken krijgt. Minder betaalde van diensten uit de AWBZ die worden ondergebracht in de Wmo en meer focus op informele ondersteuning. Verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties kunnen niet alleen de kant van informele zorgverleners opkijken. Ze zullen ook hun blik moeten richten op de interne organisatie. Is daar openheid en ruimte om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven, om met hen samen op te trekken? Voelen familie en vrijwilligers zich welkom? Is er ruimte ...

Family presence protocol

Voorbeeld van een protocol voor bezoek, van Bayhealth Medical Center. Internationaal – Family Presence Protocol Bayhealth

Community Arts Project

In deze Engelstalige handleiding beschrijft Enloe Medical Center haar Enloe Cranes Project, een project op het gebied van o.a. kunst voor patiënten met kanker en hun familie. Internationaal – Community Arts Project Manual