extramuraal

Bewustwordingsboekje huishoudelijke zorg – Rivas Zorggroep

Dit is een bewustwordingsboekje waarin de medewerkers huishoudelijke hulp van Rivas Zorggroep zelf hebben nagedacht over Planetree. Tijdens elk werkoverleg wordt extra aandacht besteed aan de Planetree-componenten*. Medewerkers worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan. Ze bedenken zelf een opdracht om met elkaar over Planetree na te denken. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan discussies over…