Eerstelijn

Gezamenlijk orthopedisch spreekuur – Zorggroep Almere

Eind december 2012 is het zo dat een huisarts met orthopedische achtergrond in samenwerking met een fysio/manueeltherapeut in gezondheidscentrum Prisma (Zorggroep Almere) gedurende ruim een jaar een gezamenlijk orthopedisch spreekuur (GOS) draait. Mensen met diverse orthopedische klachten worden door de huisartsen verwezen naar dit spreekuur. De twee professionals spreken na het onderzoek samen met de…

Werk in uitvoering bij het Planetree Kenniscentrum

Het Planetree Kenniscentrum neemt het voortouw in de ontwikkeling van vernieuwing en verdieping van Planetree aspecten en toepassingen. Goede voorbeelden, methodieken en processen die mensgerichte zorg versterken uit binnen en buitenland worden benut en doorontwikkeld. Daarnaast pakt het Kenniscentrum samen met Planetree instellingen nieuwe vraagstukken op. Planetree in de ambulante zorg Eén van de recente…

Bordspel ‘Op weg naar het hart van Planetree’ – Thuiszorg Pantein

‘Op weg naar het hart van Planetree’ is een interactief bordspel om rapportages in de zorg te verbeteren. Het zorgdossier van klanten die zorg thuis ontvangen, ligt achter de voordeur. Het dossier is een communicatiemiddel tussen klant, mantelzorger en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. De kwaliteit en de wijze van rapporteren is, gezien het belang…

Bewustwordingsboekje huishoudelijke zorg – Rivas Zorggroep

Dit is een bewustwordingsboekje waarin de medewerkers huishoudelijke hulp van Rivas Zorggroep zelf hebben nagedacht over Planetree. Tijdens elk werkoverleg wordt extra aandacht besteed aan de Planetree-componenten*. Medewerkers worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan. Ze bedenken zelf een opdracht om met elkaar over Planetree na te denken. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaan discussies over…

Siggy Project GGzE

Genomineerd voor de Planetree Nederland Award 2013 Siggy is de naam van de ervaringsdeskundige die het initiatief heeft genomen tot dit project. Siggy: “Op Landgoed De Grote Beek lopen mensen in kapotte en/of vieze kleren. Ik ben van mening: wie lang in kapotte kleren loopt voelt zich uiteindelijk ook zo. Daarom heb ik een ruilsysteem…

Diabetespatiënten nemen hun medicatie beter in met slimme medicijndoos

Een medicijndoos die ervoor zorgt dat een patiënt automatisch een sms’je krijgt als hij zijn pil vergeet, verbetert de therapietrouw van diabetespatiënten niet alleen op korte maar ook op lange termijn, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Marcia Vervloet woensdag 22 mei promoveert aan Tilburg University.

Mondharmonicatherapie voor COPD patiënten

Mondharmonicatherapie Naar aanleiding van een workshop over Mondharmonicatherapie, is er door een longverpleegkundige van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem (onderdeel van Rivas Zorggroep) actie ondernomen om deze vorm van therapie ook te houden voor haar patiënten. De therapie is een groot succes: er zijn veel deelnemers en zij ervaren dat door de therapie hun ademhaling minder…

Mondharmonicatherapie voor COPD patiënten

Mondharmonicatherapie Naar aanleiding van een workshop over Mondharmonicatherapie, is er door een longverpleegkundige van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem (onderdeel van Rivas Zorggroep) actie ondernomen om deze vorm van therapie ook te houden voor haar patiënten. De therapie is een groot succes: er zijn veel deelnemers en zij ervaren dat door de therapie hun ademhaling minder…

De Zichtbare Schakel

Bij het team Zorg Thuis Leerdam-West van Rivas Zorggroep zijn 2 Zichtbare Schakels (zorgregisseurs/wijkverpleegkundigen) benoemd. Zij focussen zich in het bijzonder op 2 doelgroepen: de Turkse gemeenschap in Leerdam-West en zorgmijders. De Zichtbare Schakels gaan outreachend te werk richting deze doelgroepen door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, (ongevraagd) huisbezoeken af te leggen en actie te ondernemen…

Complimentenpostbode

Planetree Verbetergids 2012 – Complimentenpostbode Het initiatief `Complimentenpostbode’ is bedacht door één van de Planetree Trainers van Zorggroep Almere. Het houdt in dat alle collega’s opgeroepen worden om een compliment te brengen aan een collega, afdeling, dienst of locatie. De complimenten worden overgebracht door het team van o.a. Planetree trainers, de zogenaamde “complimenten postbodes”. Hier wordt één…

  • 1
  • 2