onderzoek

Planetree Onderzoek

Planetree zoekt voortdurend naar manieren om onderbouwing en onderzoek van mensgerichte zorg te steunen. Samen met Prof. Katrien Luijkx bijzonder hoogleraar ouderenzorg van Tranzo (Universiteit Tilburg) en Martijn Kilsdonk (Groenhuysen) is een promotie onderzoek geformuleerd. Hiervoor zoeken we financiering of andere manieren om dit te realiseren. Financiering van het onderzoek kan via een constructie met…

Bijeenkomst ‘Door groen onderscheidend in de ouderenzorg’

De recente ontwikkelingen in de zorg maken dat verpleeg- en verzorgingshuizen zich nadrukkelijker willen positioneren in de zorgmarkt. Hoe kunnen zij daadwerkelijk de zorg voor ouderen verbeteren waardoor toekomstige bewoners kiezen voor een verblijf in hun zorginstelling? Welke rol kan groen daarbij spelen? Knooppunt Bouwen met Groen organiseert op dinsdag 11 juni een informatieve en…

Onderzoek: Baten invoering van Planetree hoger dan de kosten

Betaalt de mensgerichte aanpak van Planetree zichzelf terug? Een kosten-batenanalyse Coulmont, Michel DBA; Roy, Chantale DSc; Dumas, Lucie MSc, HealthCare manager 2013. Hoewel de Planetree aanpak om zorg te verbeteren in veel instellingen over de hele wereld wordt uitgevoerd, is het effect ervan nog steeds onderwerp van enige discussie. Aan de ene kant wordt het gezien als de meest kosteneffectieve manier om zorg te verlenen en het creëren van een positieve werkomgeving die burnout van medewerkers vermindert. Anderzijds wordt aangevoerd dat het een hogere personeelsbezetting en een aanzienlijke inzet van middelen en tijd vereist. De huidige studie richt zich op de economische aspecten van de Planetree benadering en is ontworpen om de volgende vraag te beantwoorden: wegen de baten v...

Contact met de sociale omgeving is goed voor de gezondheid

Het belang van de aanwezigheid van vrienden, familie en gemeenschap in de zorg voor patiënten en cliënten is welbekend en erkend. Zorgpartnerprogramma’s, familiebijeenkomsten, betrokkenheid van de familie bij het zorgplan en bijbehorende besprekingen, activiteiten waarbij de familie welkom is: allemaal voorbeelden van manieren waarop zorgorganisaties proberen dierbaren onderdeel uit te laten (blijven) maken van het…

Minder complicaties door medeleven arts

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Thomas Jefferson University in samenwerking met een aantal Italiaanse onderzoekers, is gebleken dat hoe meer begrip artsen toonden voor zorgen, pijn en het lijden van de (diabetische) patiënt, hoe beter de medische resultaten waren. Het onderzoek is in september 2012 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Academic Medicine.…

Wetenschappelijk onderzoek bij CPH

Planetree Verbetergids 2012 – Wetenschappelijk onderzoek CPH Samen met de Universiteit van Tilburg is bij CPH een breed onderzoek naar de samenhang tussen het versterken van Emotionele Intelligentie en behandelresultaat gestart.

Klanttevredenheidsonderzoek Technische Diensten

Planetree Verbetergids 2011 – KTO technische diensten De technische afdelingen zijn ondersteunende afdelingen in het zorgproces. De focus van deze afdelingen was bij het Flevoziekenhuis vooral op het technische aspect. Vanaf 2009 wordt elk kwartaal een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, waarmee de kwaliteit wordt gemeten van het vaktechnische werk, de efficiency, communicatie en bejegening. Hierdoor zijn de medewerkers zelf…

Korte samenvatting onderbouwing component 2

onderzoek uit de internationale literatuur over patientgestuurde bezoektijden, open medische dossiers, zorgpartnerprogramma's en patienten zorgpaden

Onderzoeksrapport bindingsfactoren gehandicaptenzorg 2011

Betrokkenheid Uit het onderzoek van StAG over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg komt naar voren dat de rol van het management belangrijk is voor het gevoel van betrokkenheid van personeel. Werknemers hebben volgens de StAG duidelijk minder positieve ervaringen met het management dan met direct leidinggevenden. Weliswaar worden direct leidinggevenden in de omgang vaak als prettig ervaren, een ruim aantal medewerkers beoordeelt de vaardigheid ‘feedback geven’ als matig. Activiteiten StAG adviseert de gehandicaptenzorg daarom activiteiten te faciliteren voor managementteams die hen inspiratie en handvatten bieden voor het aangaan van meer verbinding met medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer. Bijvoorbeeld door regelmatige contactmomenten met de werkvloer. Verder moe...