Betere zorg

Brein Omgevings Methode (BOM)

Planetree Verbetergids 2011 – Brein Omgevingsmethode De Brein Omgevings Methode van dr. Anneke van der Plaat wordt samen met het Planetree concept door Rivas Zorggroep gebruikt om de leefomgeving en bejegening van dementerende ouderen te verbeteren. De omgeving sluit hierdoor beter aan bij de leefwereld van de dementerende. De familie, vrijwilligers en medewerkers werken samen…

Betrekken van dierbaren bij de zorg (mantelzorg)

Planetree Verbetergids 2011 – Betrekken van dierbaren bij zorg Op de PG-afdelingen van verpleeghuis Oudshoorn (Rijnland Zorggroep) zijn diverse succesvolle initiatieven gestart om de familie en vrienden meer te betrekken bij het leven en de zorg van hun dierbaren.

Informatieve beeldschermen op de poli

Planetree Verbetergids 2011 – Beeldschermen Het Gemini Ziekenhuis heeft op elke poli een beeldscherm hangen waarop belangrijke informatie weergegeven wordt. De informatie wordt door de poli zelf verzorgd.

Adviezen t.a.v. meebrengen voedingswaren

Planetree Verbetergids 2011 – Adviezen t.a.v. meebrengen voedingswaren Pantein heeft een hygiëneplan opgesteld voor de medewerkers, maar geeft ook adviezen aan bewoners, familie en bezoek ten aanzien van het meebrengen van voedingsmiddelen.

Planetree werkgroep ‘Geef kleur aan het leven’

Planetree Verbetergids 2011 – Actieve Planetree werkgroep De Planetreewerkgroep van Zorgcentrum Maartenshof in Cuijk organiseert activiteiten voor de bewoners en stelt elke maand een andere kleur centraal, wat herinnering helpt oproepen. De zintuigen van de bewoners worden hierdoor continu geprikkeld.

Aanvullende zorg in het ziekenhuis

Planetree Verbetergids 2011 – Aanvullende zorg in het ziekenhuis Het Flevoziekenhuis biedt massages aan haar medewerkers en aan patiënten van de oncologieafdeling. De patiënten worden hierdoor rustiger, ervaren minder angst en pijn en slapen beter. Hiernaast worden twee keer per week meditatiebijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers krijgen ook gelegenheid tot goedkoop sporten.

Training aan medewerkers: de Ervaringscarrousel van Gemini Ziekenhuis

Het Gemini Ziekenhuis heeft een training ontwikkeld om de organisatie een Planetree-boost te geven: De Ervaringscarroussel. Met behulp van korte workshops aan de hand van 3 Planetree componenten hebben de medewerkers een verdieping van Planetree in de praktijk gekregen.

Het Gastvrijheidsconcept van Flevoziekenhuis

Het ‘gastvrijheidsconcept’ van het Flevoziekenhuis bestaat uit een ziekenhuisbreed programma en initiatieven op afdelingsniveau om gastvrijheid handen en voeten te geven en voelbaar te maken voor patiënten en medewerkers. Onderdeel is een training voor alle medewerkers. Ook wordt een aantal initiatieven benoemd die hieruit voortgekomen zijn.

MijnInfopunt Flevoziekenhuis

Patiënten worden voor hun opname welkom geheten bij mijnInfopunt, waar zij informatie en een welkomstgeschenk ontvangen en worden opgehaald om naar de juiste plek in het ziekenhuis gebracht te worden. Dit maakt een opname voor de patiënt veelal minder stressvol. Ook bij vertrek of bij vragen wordt mijnInfopunt veel gebruikt.

Zorg voor de zorgverlener: Care for Caregivers

In de zorg kunnen zich heftige situaties voordoen. In het Flevoziekenhuis zijn hierom bijeenkomsten opgestart voor de medewerkers: Care for Caregivers. Tijdens deze bijeenkomsten worden deze heftige situaties besproken en ervaringen gedeeld om zo beter om te kunnen gaan met dit soort situaties.

Korte samenvatting onderbouwing component 2

onderzoek uit de internationale literatuur over patientgestuurde bezoektijden, open medische dossiers, zorgpartnerprogramma's en patienten zorgpaden

Internationale Planetree Label

Het Planetree label kan worden gebruikt om de invoering van mensgerichte zorg richting te geven en te versnellen. Daarnaast kan het worden gebruikt als formele, internationale erkenning voor de organisatie en de zorg die wordt geleverd. Samen weerspiegelen de 51 criteria waaruit het Planetree Label bestaat, de fundamentele principes van een cliëntgerichte cultuur.