Betere zorg

Het Gastvrijheidsconcept van Flevoziekenhuis

Het ‘gastvrijheidsconcept’ van het Flevoziekenhuis bestaat uit een ziekenhuisbreed programma en initiatieven op afdelingsniveau om gastvrijheid handen en voeten te geven en voelbaar te maken voor patiënten en medewerkers. Onderdeel is een training voor alle medewerkers. Ook wordt een aantal initiatieven benoemd die hieruit voortgekomen zijn.

MijnInfopunt Flevoziekenhuis

Patiënten worden voor hun opname welkom geheten bij mijnInfopunt, waar zij informatie en een welkomstgeschenk ontvangen en worden opgehaald om naar de juiste plek in het ziekenhuis gebracht te worden. Dit maakt een opname voor de patiënt veelal minder stressvol. Ook bij vertrek of bij vragen wordt mijnInfopunt veel gebruikt.

Zorg voor de zorgverlener: Care for Caregivers

In de zorg kunnen zich heftige situaties voordoen. In het Flevoziekenhuis zijn hierom bijeenkomsten opgestart voor de medewerkers: Care for Caregivers. Tijdens deze bijeenkomsten worden deze heftige situaties besproken en ervaringen gedeeld om zo beter om te kunnen gaan met dit soort situaties.

Korte samenvatting onderbouwing component 2

onderzoek uit de internationale literatuur over patientgestuurde bezoektijden, open medische dossiers, zorgpartnerprogramma's en patienten zorgpaden

Internationale Planetree Label

Het Planetree label kan worden gebruikt om de invoering van mensgerichte zorg richting te geven en te versnellen. Daarnaast kan het worden gebruikt als formele, internationale erkenning voor de organisatie en de zorg die wordt geleverd. Samen weerspiegelen de 51 criteria waaruit het Planetree Label bestaat, de fundamentele principes van een cliëntgerichte cultuur.

Verbetergids 2011

Planetree Verbetergids 2011 Met plezier bieden we je deze verbetergids aan met 101 manieren om Planetree nog meer handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Het maakt onderdeel van onze gezamenlijke wens om kennis in Nederland nog beter te benutten. In de afgelopen jaren is door velen van ons ervaring opgedaan met Planetree en goede praktijk ontwikkeld in samenspraak met duizenden cliënten, patiënten, bewoners, familie en collega‟s in Nederland Je kunt het deel waarvoor je verbeteringen zoekt in de vorm van doelen, criteria of voorbeelden opzoeken (zonder eerst het hele document te hoe-ven lezen). Uit de internationale praktijk zijn ook nog een ziekenhuisgids en een verpleging en verzorgingsgids in het Engels beschikbaar op de ledensite onder praktijkvoorbeelden...