Zesjes zorg of half werk, dat wil toch niemand? Als je zorg nodig hebt, dan wil je voortreffelijk geholpen worden. Voor ieder mens persoonlijk. Met zorgverleners die er zin in hebben en hun vak verstaan. Met consistent hoge en betaalbare kwaliteit over de hele organisatie. Deze doelen zijn belangrijk en gemakkelijk te benoemen, maar behoorlijk lastig in praktijk te brengen. Daarom vragen we je ook als zorgprofessional om mee te denken over de best mogelijke zorg en vooral hoe je dat iedere dag opnieuw voor elkaar krijgt.

Juiste focus op wat er toe doet

TopkwaliteitHoe ziet mensgerichte topkwaliteit er eigenlijk uit? Topkwaliteit start met het voeren van de juiste gesprekken. Als je zorg persoonlijk wilt maken begint iedere actie met luisteren naar behoeften en doelen. Die gesprekken kunnen in de praktijk starten met één van de volgende drie vragen:

  1. Bent u goed geholpen om het leven te leiden zoals u dat wilt (aan de patiënt, cliënt of bewoner)?
  2. Doen jij en ik als zorgverlener wat echt de moeite waard is?
  3. Zijn wij als organisatie en team beter geworden?

De antwoorden op deze drie vragen geven houvast voor iedereen, van cliënt tot arts, van manager tot raad van toezicht. Zo kun je het betrekken van cliënten, naasten en teams concretiseren.

Snel beginnen maar zeker cirkels rond maken

Iedereen heeft een plan, totdat je een klap in het gezicht krijgt (Mike Tyson). Ook al bedoelde Mike dat letterlijk, ieder van ons krijgt continu te maken met een tegenwerkende realiteit. Cliënten die iets (anders) willen, collega’s die programma’s saboteren, financiers die bezuinigen op het hart van de zaak. Dat is de reden waarom veel plan-do-check-act processen niet goed lopen: de werkelijkheid is anders dan het plan. Daarom is het essentieel om met vakbekwaamheid, lef, liefde en oplossingskracht in te springen op wat er nodig is én te bouwen aan betrouwbare processen.

De cirkel rond maken

Kijk met je team of je de cirkel rond maakt bij iedere belangrijke activiteit:

Ja en Nee topkwaliteit

Uit: Ja en Nee, Realiseren wat de moeite waard is, Lannoo 2013

 

Werken aan topkwaliteit

Pappen en nathouden zijn sluipmoordenaars voor topkwaliteit. Teams worden ook niet beter van spierballentaal. Topkwaliteit in voetbal, onderwijs, wetenschap of zorg laat zien dat één persoon echt verschil kan maken. Dus jij ook. Kansen benutten, ervaring gebruiken en jezelf opnieuw blijven uitvinden. Niet alleen veel willen of veel mopperen, maar dat doen wat in je vermogen ligt. Authenticiteit en expertise helpen om die steun te bieden die precies bij de ander past, niet meer en niet minder. Persoonlijke zorg start met je laten raken. Door de kwetsbaarheid van de cliënt, de steun die naasten kunnen gebruiken. Maar ook de organisatie stappen helpen zetten zodat je trots kunt zijn.

Als je mikt op topkwaliteit, blijft ‘minder regels’ moeilijk. Dat komt doordat we niet gewend zijn om met andere sturingsprincipes te werken. Sturen op bedoeling of juist op waarden is wel degelijk een goed alternatief. Dus regelarm én waardenrijk! Daarnaast wordt het tijd dat we het gesprek of de onderhandelingen over geld goed voeren. En vooral hoe we geld goed besteden. Daar hoort bij dat als niemand geld voor bepaalde taken of diensten over heeft, we die ook niet hoeven leveren. Ook al gunnen we de hele wereld topzorg, met beperkte middelen en mensen moeten we kiezen.

Tenslotte een dringende oproep. Stel er zijn 10% mensen in je organisatie chronisch chagrijnig, onverschillig of niet competent. Wat doen we dan? Hier kan geen bevlogenheid tegenop. We moeten ons niet laten leiden door slechte voorbeelden. We willen ook geen rijles van Stevie Wonder (Eric van ’t Zelfde). We zullen nieuwe vormen moeten vinden om onze cliënten en onszelf te beschermen tegen bejegening en vakbekwaamheid die een zesje scoort. Heb je een goede oplossing, stuur die dan naar info@planetree.nl. De briljantste inzending krijgt een ijsbon om fris te blijven in de zomer.

Jim van den Beuken, juli 2015