Newcom Gezondheidszorgmonitor 2012: beoordeling zorg positiever, maar klantgerichtheid blijft onder de maat

Nederlanders beoordelen dit jaar de zorg positiever dan voorgaande jaren. Aandachtspunten binnen de zorg blijven de gastvrijheid, persoonlijkheid en betaalbaarheid. Slechts een derde van de Nederlanders is van mening dat binnen de zorg de patiënt echt centraal staat. De helft van de Nederlanders voelt zich nog steeds vaak een ‘product’ wanneer ze gebruik maken van de zorg en mist men iemand die echt met hun meedenkt. Dit blijkt uit het Newcom rapport Gezondheidszorgmonitor 2012

Patient geneest sneller met vers voedsel uit de regio

Het gebruik van verse streekproducten in zorginstellingen drukt het gebruik van dure bijvoeding en dito medicijnen en gaat bovendien voedselverspilling fors tegen. Patiënten eten hun maaltijden nu met smaak helemaal op. Dat verhoogt de weerstand en vermindert infecties en doorligproblemen. De besparingen kunnen jaarlijks oplopen tot tienduizenden euro’s, zo blijkt uit ervaringen van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Studie naar betere therapietrouw door het kunnen lezen van de aantekening van de dokter

Patiënten die aantekeningen van de arts lezen na een bezoek, ervaren meer controle over hun zorgproces. Daarnaast begrijpen ze hun aandoening beter en de therapietrouw neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Beth Israel Deaconess Medical Center in Annals of Internal Medicine.

Stevig fundament vrijwilligers door Vilans

Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de informele zorg: mantelzorgers, familieleden, andere bekenden
uit het sociale netwerk én vrijwilligers. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de verschuiving van ondersteunende
taken van de AWBZ naar de Wmo, waarmee vooral de gehandicaptensector te maken krijgt. Minder betaalde
van diensten uit de AWBZ die worden ondergebracht in de Wmo en meer focus op informele ondersteuning.
Verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties kunnen niet alleen de kant van informele
zorgverleners opkijken. Ze zullen ook hun blik moeten richten op de interne organisatie. Is daar openheid en
ruimte om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven, om met hen samen op te trekken? Voelen
familie en vrijwilligers zich welkom? Is er ruimte voor hun inbreng? Hoe verloopt de samenwerking?
Met andere woorden: hebben familie en vrijwilligers een volwaardige plek in de organisatie?
In deze handreiking focussen we op wat er nodig is om vrijwilligers zo’n plek te geven. Een plek die recht doet
aan hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid. Een plek die vrijwilligers een goed fundament verschaft om
samen met medewerkers waardevolle zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten. Dit kan als voorbeeld
dienen voor de omgang met familie.