Verbetergids 2011

Planetree Verbetergids 2011
Met plezier bieden we je deze verbetergids aan met 101 manieren om Planetree nog meer handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Het maakt onderdeel van onze gezamenlijke wens om kennis in Nederland nog beter te benutten. In de afgelopen jaren is door velen van ons ervaring opgedaan met Planetree en goede praktijk ontwikkeld in samenspraak met duizenden cliënten, patiënten, bewoners, familie en collega‟s in Nederland
Je kunt het deel waarvoor je verbeteringen zoekt in de vorm van doelen, criteria of voorbeelden opzoeken (zonder eerst het hele document te hoe-ven lezen). Uit de internationale praktijk zijn ook nog een ziekenhuisgids en een verpleging en verzorgingsgids in het Engels beschikbaar op de ledensite onder praktijkvoorbeelden.
De opzet kent doelen, criteria, voorbeelden en tips voor verbeteringen. De gids kan worden gebruikt als inspiratie bij de invoering, als hulpbron voor project en componententeams of om te koersen richting het internationale Planetree Label. De bedoeling is om de geleverde en ervaren zorg voor cli-enten1 en hun mantel2 te verbeteren en ook de zorg voor medewerkers en voor elkaar te bevorderen.
We hopen dat deze gids je helpt om oude ideeën nieuw leven in te blazen, nieuwe programma‟s te ontwikkelen en ook om juiste dingen goed te blijven uitvoeren. Op de website www.planetree.nl (en internationaal www.myplanetree.org) vind je regelmatig nieuwe voorbeelden.
We ontvangen graag alvast jullie initiatieven zodat we in 2012 weer een nieuwe verbetergids kunnen uitbrengen!
Hartelijke groeten,
Planetree Team
info@planetree.nl
www.planetree.nl
september 2011

Onderzoeksrapport bindingsfactoren gehandicaptenzorg 2011

Betrokkenheid
Uit het onderzoek van StAG over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg komt naar voren dat de rol van het management belangrijk is voor het gevoel van betrokkenheid van personeel. Werknemers hebben volgens de StAG duidelijk minder positieve ervaringen met het management dan met direct leidinggevenden. Weliswaar worden direct leidinggevenden in de omgang vaak als prettig ervaren, een ruim aantal medewerkers beoordeelt de vaardigheid ‘feedback geven’ als matig.

Activiteiten
StAG adviseert de gehandicaptenzorg daarom activiteiten te faciliteren voor managementteams die hen inspiratie en handvatten bieden voor het aangaan van meer verbinding met medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer. Bijvoorbeeld door regelmatige contactmomenten met de werkvloer. Verder moeten operationeel leidinggevenden worden gestimuleerd op het gebied van ‘effectief feedback geven aan medewerkers’.

Langere tijd binden
De jongeren die voor een baan in de gehandicaptenzorg kiezen zijn volgens het onderzoek in te delen in de ‘verbonden’ en ‘geboeide’ medewerkers. De verbonden medewerker verbindt zich aan de organisatie omdat hij graag deel wil uitmaken van de gemeenschap en cultuur van de organisatie waarin hij zich thuis voelt. De geboeide werker is ook bereid zich met de organisatie te verbinden, maar alleen zo lang de overeenkomst die zij hebben gesloten nog voldoende aantrekkelijk is. Als instellingen op beide typen inspelen, biedt dat kansen om meer medewerkers voor langere tijd aan zich te binden, aldus Wim van der Hoorn, vice-voorzitter StAG. Uit het onderzoek kwam ook het belang naar voren dat jongeren vroegtijdig in aanraking moeten komen met de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld door een stage. Zo krijgen ze een reëel beeld van het werk en zien ze welke mogelijkheden de gehandicaptenzorg hen kan bieden.
bron: Skipr