Beter van Kunst, kunsteducatie aan het bed in HagaZiekenhuis

In LijfMagazine, het gratis magazine van HagaZiekenhuis voor patienten en bezoekers, is dit artikel opgenomen over Planetree en het project Beter van Kunst. Ca 1 keer per week komen kunstdocenten langs verpleegafdelingen en bieden patienten kunstactiviteiten aan. Begint altijd met een gesprek en vervolgens een uitnodiging om deel te nemen aan bijvoorbeeld muziek maken, een gedicht schrijven of te tekenen. De tieners in het kinderziekenhuis worden uitgedaagd actief te worden met beeld & media. Hoger doel is patienten de kans te geven hun gevoelens of zorgen over het verlies van gezondheid te verbeelden of vorm te geven in een kunstvorm. Ook kan deze activiteit hen het gevoel geven weer iets te kunnen, weer regie te (her)vinden.

Uitnodiging van Planetree Kenniscentrum voor ontwikkeling Programma van Eisen PG groepswonen

Het Planetree Kenniscentrum onderzoekt de behoefte om in samenwerking met een aantal Planetree deelnemers een basis PvE te ontwikkelen voor groepswoningen voor bewoners met een PG zorgvraag. Het gaat erom bestaande vormen van PvE’s te verreiken met aspecten en kennis omtrent Planetree.

Stevig fundament vrijwilligers door Vilans

Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de informele zorg: mantelzorgers, familieleden, andere bekenden
uit het sociale netwerk én vrijwilligers. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de verschuiving van ondersteunende
taken van de AWBZ naar de Wmo, waarmee vooral de gehandicaptensector te maken krijgt. Minder betaalde
van diensten uit de AWBZ die worden ondergebracht in de Wmo en meer focus op informele ondersteuning.
Verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties kunnen niet alleen de kant van informele
zorgverleners opkijken. Ze zullen ook hun blik moeten richten op de interne organisatie. Is daar openheid en
ruimte om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven, om met hen samen op te trekken? Voelen
familie en vrijwilligers zich welkom? Is er ruimte voor hun inbreng? Hoe verloopt de samenwerking?
Met andere woorden: hebben familie en vrijwilligers een volwaardige plek in de organisatie?
In deze handreiking focussen we op wat er nodig is om vrijwilligers zo’n plek te geven. Een plek die recht doet
aan hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid. Een plek die vrijwilligers een goed fundament verschaft om
samen met medewerkers waardevolle zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten. Dit kan als voorbeeld
dienen voor de omgang met familie.