Wensenboek bij overlijden

Wanneer een cliënt overlijdt is het erg prettig om te weten wat de wensen van die cliënt rondom ziekte en overlijden zijn. Daarvoor heeft de werkgroep Palliatieve Zorg van Fatima Zorg een wensenboek ontwikkeld.

Het wensenboek is er in twee varianten. 1 voor cliënten, waarin zij zelf kunnen lezen, ondersteund met pictogrammen en foto’s, waar zij over na kunnen denken en welke keuzes er eigenlijk allemaal te maken zijn. De cliënt wordt uitgenodigd om (al dan niet samen met een begeleider) te kleuren, schrijven, knippen en plakken in het boek. Zo kunnen er gesprekken ontstaan over ziek zijn en doodgaan, levenssovertuigingen, maar ook over wat voor soort kist je graag wil, en welke muziek er gedraaid mag worden tijdens de dienst.

Het tweede boek is voor de familie en begeleiders van de cliënt. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd of er familieleden zijn die willen waken tijdens de laatste levensfase, maar ook praktische zaken zoals door welke onderneming de uitvaart verzorgd moet worden.

Op deze manier krijgen cliënten, begeleiders en familie ondersteuning in het aangaan van dit soort belangrijke gesprekken, en een handvat dat veel steun en duidelijkheid kan bieden rondom overlijden.

ingebracht door Mieke Kolkman, Fatimazorg

Onderzoeksrapport bindingsfactoren gehandicaptenzorg 2011

Betrokkenheid
Uit het onderzoek van StAG over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg komt naar voren dat de rol van het management belangrijk is voor het gevoel van betrokkenheid van personeel. Werknemers hebben volgens de StAG duidelijk minder positieve ervaringen met het management dan met direct leidinggevenden. Weliswaar worden direct leidinggevenden in de omgang vaak als prettig ervaren, een ruim aantal medewerkers beoordeelt de vaardigheid ‘feedback geven’ als matig.

Activiteiten
StAG adviseert de gehandicaptenzorg daarom activiteiten te faciliteren voor managementteams die hen inspiratie en handvatten bieden voor het aangaan van meer verbinding met medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer. Bijvoorbeeld door regelmatige contactmomenten met de werkvloer. Verder moeten operationeel leidinggevenden worden gestimuleerd op het gebied van ‘effectief feedback geven aan medewerkers’.

Langere tijd binden
De jongeren die voor een baan in de gehandicaptenzorg kiezen zijn volgens het onderzoek in te delen in de ‘verbonden’ en ‘geboeide’ medewerkers. De verbonden medewerker verbindt zich aan de organisatie omdat hij graag deel wil uitmaken van de gemeenschap en cultuur van de organisatie waarin hij zich thuis voelt. De geboeide werker is ook bereid zich met de organisatie te verbinden, maar alleen zo lang de overeenkomst die zij hebben gesloten nog voldoende aantrekkelijk is. Als instellingen op beide typen inspelen, biedt dat kansen om meer medewerkers voor langere tijd aan zich te binden, aldus Wim van der Hoorn, vice-voorzitter StAG. Uit het onderzoek kwam ook het belang naar voren dat jongeren vroegtijdig in aanraking moeten komen met de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld door een stage. Zo krijgen ze een reëel beeld van het werk en zien ze welke mogelijkheden de gehandicaptenzorg hen kan bieden.
bron: Skipr