Handenmassage door vrijwilligers

Bloemen vanwege 1000e massage (05-09-2013)
Deze zomer heeft het team van handmassagevrijwilligers de 1000e massage gegeven. Patiënt de heer Slokker kwam de eer toe. Ingrid van der Voort (consulent complementaire zorg) en Pien van Bueren (coördinator vrijwilligers) brachten hem deze week een bloemetje. De handmassages door vrijwilligers zijn op 1 januari 2012 van start gegaan op twee afdelingen. Inmiddels gebeurt dit op vier afdelingen en hebben drie afdelingen belangstelling.

Fatima Zorg ontwikkelde beeldtaal enquête Architectuur & Inrichting

Bij Fatima Zorg werken diverse componententeams aan verbeterpunten en innovaties. Het afgelopen jaar heeft het componententeam “architectuur & inrichting”, component 7 van Planetree, hard gewerkt aan het betrekken van cliënten bij verbouw en nieuwbouw. Zij deden dat door het ontwikkelen van een vragenlijst in beeldtaal voor cliënten, en een checklist voor medewerkers.

De vragenlijsten voor cliënten en medewerkers stelen de zintuigen centraal. De vragen gaan dus over licht, lucht (geur), uitzicht, geluid, oriëntatie, inrichting (ergonomie, kleur en sfeer), zingeving en natuur. De vragenlijst voor cliënten is ondersteund met pictogrammen. Ook kunnen cliënten in de lijst plaatjes plakken of tekenen om iets te laten zien. Door het invullen van de lijsten worden verbeterpunten op het gebied van architectuur en inrichting zichtbaar.

De lijsten zullen tijdens verbouw en nieuwbouw door clustermanagers worden ingezet als verbeterinstrument.

Meer informatie of downloaden? http://bit.ly/WFVKaJ

Wensenboek rondom overlijden in beeldtaal van Fatima Zorg

Wanneer een cliënt overlijdt is het erg prettig om te weten wat de wensen van die cliënt rondom ziekte en overlijden zijn. Daarvoor heeft de werkgroep Palliatieve Zorg van Fatima Zorg een wensenboek ontwikkeld.
Het wensenboek is er in twee varianten. De ene variant is voor cliënten, waarin zij zelf kunnen lezen, ondersteund met pictogrammen en foto’s, waar zij over na kunnen denken en welke keuzes er eigenlijk allemaal te maken zijn. De cliënt wordt uitgenodigd om (al dan niet samen met een begeleider) te kleuren, schrijven, knippen en plakken in het boek. Zo kunnen er gesprekken ontstaan over ziek zijn en doodgaan, levenssovertuigingen, maar ook over wat voor soort kist je graag wilt, en welke muziek er gedraaid mag worden tijdens de dienst.

Het tweede boek is voor de familie en begeleiders van de cliënt. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd of er familieleden zijn die willen waken tijdens de laatste levensfase, maar ook praktische zaken zoals door welke onderneming de uitvaart verzorgd moet worden.

Op deze manier krijgen cliënten, begeleiders en familie ondersteuning in het aangaan van dit soort belangrijke gesprekken, en een handvat dat veel steun en duidelijkheid kan bieden rondom overlijden. Het wensenboek is te downloaden in het gedeelte “folders en brochures” van het mediacentrum op de website van Fatima Zorg.

Link: http://www.fatimazorg.nl/mediacentrum-fatima-zorg/publicaties-en-downloads/cat_view/71-fatima-zorg-/87-brochures-en-folders.html

Wilt u meer informatie over het wensenboek? Neem dan contact op met pr@fatimazorg.nl