Fatima Zorg ontwikkelde beeldtaal enquête Architectuur & Inrichting

Bij Fatima Zorg werken diverse componententeams aan verbeterpunten en innovaties. Het afgelopen jaar heeft het componententeam “architectuur & inrichting”, component 7 van Planetree, hard gewerkt aan het betrekken van cliënten bij verbouw en nieuwbouw. Zij deden dat door het ontwikkelen van een vragenlijst in beeldtaal voor cliënten, en een checklist voor medewerkers.

De vragenlijsten voor cliënten en medewerkers stelen de zintuigen centraal. De vragen gaan dus over licht, lucht (geur), uitzicht, geluid, oriëntatie, inrichting (ergonomie, kleur en sfeer), zingeving en natuur. De vragenlijst voor cliënten is ondersteund met pictogrammen. Ook kunnen cliënten in de lijst plaatjes plakken of tekenen om iets te laten zien. Door het invullen van de lijsten worden verbeterpunten op het gebied van architectuur en inrichting zichtbaar.

De lijsten zullen tijdens verbouw en nieuwbouw door clustermanagers worden ingezet als verbeterinstrument.

Meer informatie of downloaden? http://bit.ly/WFVKaJ

Nieuwbouw Hagaziekenhuis

‘Verfrissend, vernieuwend, vertrouwd’ noemt Chiel Huffmeijer, voorzitter Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis het nieuwe ontwerp van het HagaZiekenhuis. Het project omvat de Design & Build van onder andere het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis/ Moeder- en Kindcentrum, het OK-complex en het Hart- en Vaatcentrum en het tweede deel van de renovatie van het bestaande ziekenhuis. Het ontwerp kenmerkt zich door zachte, ronde lijnen, transparantie en een grote inval van daglicht. Belangrijke kenmerken in het zorgconcept Planetree, van waaruit het HagaZiekenhuis werkt.

Verbetergids 2011

Planetree Verbetergids 2011
Met plezier bieden we je deze verbetergids aan met 101 manieren om Planetree nog meer handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk. Het maakt onderdeel van onze gezamenlijke wens om kennis in Nederland nog beter te benutten. In de afgelopen jaren is door velen van ons ervaring opgedaan met Planetree en goede praktijk ontwikkeld in samenspraak met duizenden cliënten, patiënten, bewoners, familie en collega‟s in Nederland
Je kunt het deel waarvoor je verbeteringen zoekt in de vorm van doelen, criteria of voorbeelden opzoeken (zonder eerst het hele document te hoe-ven lezen). Uit de internationale praktijk zijn ook nog een ziekenhuisgids en een verpleging en verzorgingsgids in het Engels beschikbaar op de ledensite onder praktijkvoorbeelden.
De opzet kent doelen, criteria, voorbeelden en tips voor verbeteringen. De gids kan worden gebruikt als inspiratie bij de invoering, als hulpbron voor project en componententeams of om te koersen richting het internationale Planetree Label. De bedoeling is om de geleverde en ervaren zorg voor cli-enten1 en hun mantel2 te verbeteren en ook de zorg voor medewerkers en voor elkaar te bevorderen.
We hopen dat deze gids je helpt om oude ideeën nieuw leven in te blazen, nieuwe programma‟s te ontwikkelen en ook om juiste dingen goed te blijven uitvoeren. Op de website www.planetree.nl (en internationaal www.myplanetree.org) vind je regelmatig nieuwe voorbeelden.
We ontvangen graag alvast jullie initiatieven zodat we in 2012 weer een nieuwe verbetergids kunnen uitbrengen!
Hartelijke groeten,
Planetree Team
info@planetree.nl
www.planetree.nl
september 2011