Handenmassage door vrijwilligers

Bloemen vanwege 1000e massage (05-09-2013)
Deze zomer heeft het team van handmassagevrijwilligers de 1000e massage gegeven. Patiënt de heer Slokker kwam de eer toe. Ingrid van der Voort (consulent complementaire zorg) en Pien van Bueren (coördinator vrijwilligers) brachten hem deze week een bloemetje. De handmassages door vrijwilligers zijn op 1 januari 2012 van start gegaan op twee afdelingen. Inmiddels gebeurt dit op vier afdelingen en hebben drie afdelingen belangstelling.

Handmassage

Handmassage brengt ontspanning bij patiënten
Patiënten die opgenomen zijn op de afdelingen Short stay/Orthopedie, MDL/Long en Chirurgie kunnen een handmassage krijgen van een vrijwilliger, die hiervoor een training heeft gehad. Vooral na een operatie kan een patiënt pijn hebben, onrustig zijn of gespannen zijn over de eventuele uitslag. Een handmassage biedt de patiënt naast ontspanning en rust ook persoonlijke aandacht.

Wensenboek rondom overlijden in beeldtaal van Fatima Zorg

Wanneer een cliënt overlijdt is het erg prettig om te weten wat de wensen van die cliënt rondom ziekte en overlijden zijn. Daarvoor heeft de werkgroep Palliatieve Zorg van Fatima Zorg een wensenboek ontwikkeld.
Het wensenboek is er in twee varianten. De ene variant is voor cliënten, waarin zij zelf kunnen lezen, ondersteund met pictogrammen en foto’s, waar zij over na kunnen denken en welke keuzes er eigenlijk allemaal te maken zijn. De cliënt wordt uitgenodigd om (al dan niet samen met een begeleider) te kleuren, schrijven, knippen en plakken in het boek. Zo kunnen er gesprekken ontstaan over ziek zijn en doodgaan, levenssovertuigingen, maar ook over wat voor soort kist je graag wilt, en welke muziek er gedraaid mag worden tijdens de dienst.

Het tweede boek is voor de familie en begeleiders van de cliënt. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd of er familieleden zijn die willen waken tijdens de laatste levensfase, maar ook praktische zaken zoals door welke onderneming de uitvaart verzorgd moet worden.

Op deze manier krijgen cliënten, begeleiders en familie ondersteuning in het aangaan van dit soort belangrijke gesprekken, en een handvat dat veel steun en duidelijkheid kan bieden rondom overlijden. Het wensenboek is te downloaden in het gedeelte “folders en brochures” van het mediacentrum op de website van Fatima Zorg.

Link: http://www.fatimazorg.nl/mediacentrum-fatima-zorg/publicaties-en-downloads/cat_view/71-fatima-zorg-/87-brochures-en-folders.html

Wilt u meer informatie over het wensenboek? Neem dan contact op met pr@fatimazorg.nl