Planetree Awards 2020


Eén keer per jaar reikt Planetree de Planetree Awards uit voor de meest bijzondere en innovatieve projecten op het gebied van mensgerichte zorg. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Planetree Conferentie, dit keer op 19 maart 2020 in het NBC in Nieuwegein; de grootste conferentie op het gebied van mensgerichte zorg in Europa. Deze awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om (vernieuwende) patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen.

Alle inzendingen worden – naast positieve effecten voor cliënten en/of medewerkers, overdraagbaarheid en vernieuwing – beoordeeld op empathie, kwaliteit en partnerschap. Uit de vele inzendingen worden initiatieven genomineerd voor een Planetree Award in de categorie ‘Project’ of ‘Innovatie’. De genomineerden presenteren zichzelf hieronder. Zowel een externe jury als het publiek kiest hieruit de uiteindelijke winnaars die op de conferentie bekendgemaakt zullen worden.

De stembus is tot en met 21 februari geopend. Per uniek mailadres kan je één keer een stem uitbrengen en je krijgt geen mailbevestiging, alleen een bericht ‘Dankjewel voor je stem’ op deze plek op de site. Doe mee en geef jouw favoriet in mensgerichte zorg erkenning. Stemmen maar!

Nominaties Planetree Innovatie Award

De afgelopen jaren is zowel in de maatschappij als in de geestelijke gezondheidszorg een toename van aandacht voor de invloed van licht en leefstijl op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan non-medicamenteuze interventies, aangezien de effectiviteit van medicatie vaak tegen valt en gepaard kan gaan met vervelende bijwerkingen en interacties. 

Ongeveer een miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva (bron: Trimbos). De effectiviteit van antidepressiva bij depressie ligt tussen de 30 en 35%. Een belangrijke reden dat zoveel mensen antidepressiva gebruiken is dat men vergeet’ af te bouwen of dit niet meer durft. Het merendeel van de mensen ervaart bijwerkingen van antidepressiva. Het is dus een goed streven een alternatief te bieden voor antidepressiva. Wat je niet start hoef je ook niet af te bouwenDit is een belangrijke gedachte achter onze LichtCaféhashtag : #LieverLicht’, aldus psychiater Lisette Rops, initiatiefneemster en projectleider LichtCafés.  

In de LichtCafés leveren we een positieve bijdrage aan de psychische gezondheid van GGzE cliënten en de algehele bevolking als ook aan eigen GGzE medewerkers middels het creëren van laagdrempelig en breed aanbod van lichttherapie en leefstijlvoorlichting. Geïnspireerd door het gedachtengoed van Planetree, zetten we dit neer in een helende, inspirerende omgeving, te weten in een grand café setting. Dit draagt bij aan de-stigmatisering door ons zo zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk te positioneren in de maatschappij. 

De LichtCafés vormen tevens een kenniscentrum waar medewerkers en behandelaren terecht kunnen met vragen met betrekking tot licht en leefstijl- interventies binnen GGzE en advies over vormen van chronotherapie die kunnen helpen bij eigen werkzaamheden, zoals nachtdiensten. 

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk en structureel onderdeel van zowel de innovatieactiviteiten als de feitelijke behandeling.  

Gevoed door de positieve ervaringen is een pilot gestart op twee locaties, te weten het LichtCafé in grand café Het Ketelhuis in Eindhoven en het LichtCafé in de openbare bibliotheek in Veldhoven. Tussen 1 september en 31 december 2019 worden behandelingen geboden op het vlak van lichttherapie tegen seizoensgebonden depressie gecombineerd met leefstijlelementen, de zogenaamde Social Rythm Therapy. Voor 1 september is een duidelijk behandelprogramma vormgegeven waarbij er in de pilotperiode evaluatie en aanpassingen plaats konden vinden. Per januari 2020 zal het centrum geborgd zijn binnen de organisatie en wordt de pilotfase afgesloten.  

Momenteel (december 2019) worden de voorbereidingen getroffen om met dezelfde wetenschappelijke borging het indicatiegebied te kunnen uitbreiden naar depressie en mogelijk slaapproblematiek. 

Graag delen we voorts: 

Vanaf de start wordt LichtCafé ingezet voor alle cliënten binnen alle ambulante teams binnen GGzE en voor alle verwezen cliënten door de huisartsen in de regio Eindhoven en de Kempen. 

Het LichtCafe is ontwikkeld als schaalbaar en reproduceerbaar concept voor zowel verzekerde zorg als zorg voor medewerkers van organisaties binnen en buiten de zorg. De ontwikkeling is erop gericht om op vele plaatsen toepasbaar te gaan worden omdat de aandoeningen die worden behandeld in de LichtCafés veel voorkomen onder de bevolkingOok bestaan binnen vele organisaties arbeidsomstandigheden waaraan de inzet van chronotherapeutische interventies een verbetering zou brengen. Op het moment van schrijven (december 2019) gaat binnen het project veel aandacht uit naar de manier waarop het aantal LichtCafés kan gaan groeien met behoud van kwaliteit

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

LichtCafé de grenzen in het terugwinnen van gezondheid heeft verlegd voor jou en voor mij met #LieverLichtpositiviteit en échte gastvrijheid als fijnste en gezondste medicijn tegen depressie.  

Via internationale contacten kwam het kinderteam van Libra Revalidatie & Audiologie op een innovatief idee uit Amerika, Delaware University. Het idee stelt jonge kinderen met een beperking in staat om hun omgeving op een speelse manier te ontdekken in een aangepaste elektrische speelgoedauto.

De kinderen zijn in staat om veel eerder indrukken op te doen uit hun omgeving dan met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een elektrische rolstoel. Deze speelse wijze van verplaatsen is een vorm van mobiliteit die nog niet beschikbaar in Nederland.

Aanpassen auto
Het kinderteam, van Libra R&A locatie Blixembosch, introduceert met dit project Go Baby Go in Nederland. Ouders hebben een actieve rol, zij kopen zelf de auto en worden begeleid door het team GBG NL bij het aanpassen ervan. Dit gebeurt in een workshop die begeleid wordt door meerdere revalidatietechnici, een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een logopedist. Tijdens de workshops worden instructies gegeven en wordt technische ondersteuning geboden door het projectteam.  Deze workshops worden 2 tot 4 keer per jaar georganiseerd.

Libra R&A realiseert het project binnen haar eigen dienstverlening en draagt dit uit naar andere revalidatiecentra in Nederland. Het projectresultaat is een draaiboek waarmee andere centra het project ook kunnen implementeren binnen hun organisatie. Verschillende revalidatiecentra in Nederland hebben inmiddels kennisgemaakt met het project. Zo hebben Rijndam, Revant en De Hoogstraat meegedaan met één van de workshops. Uiteindelijk is het streven dat het project, op basis van interesse, geïmplementeerd wordt bij diverse revalidatiecentra in Nederland. Het is de bedoeling dat ná deze workshop het kind zelf wegrijdt.

Leefwereld kinderen
Normaal gesproken beginnen kinderen hun omgeving al te ontdekken vanaf 7 maanden. Kinderen met een ernstige motorische handicap zijn meestal een stuk ouder voordat zij zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Door deze nieuwe ontwikkeling zijn kinderen niet alleen eerder in staat om hun omgeving te ontdekken, maar gebeurt dat ook nog eens op een manier die past bij een kind. Hiermee participeren zij gemakkelijk in de leefwereld van kinderen zonder een beperking.

Hieronder enkele quotes die het enthousiasme en de emotie van de ouders weergeven: “het was een dag met een grote ster” “Er is een nieuwe wereld voor ons en onze dochter opengegaan”. “Het voelt alsof ze ging lopen” “We zijn erg dankbaar dat jullie het initiatief hebben genomen om dit project naar Nederland te halen.”

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

Go Baby Go NL laat jonge kinderen met een lichamelijke beperking meedoen en op een speelse manier de wereld ontdekken! De familie en omgeving wordt betrokken bij de realisatie van de aangepaste auto. Samen bieden wij een jong kind de mogelijkheid om zelf de wijde wereld in te gaan!

Veertig patiënten die met ernstige COPD worden behandeld in het Albert Schweitzer ziekenhuis(Dordrecht) en het Beatrixziekenhuis (Gorinchem) gaan thuis gebruikmaken van ademhalingsondersteuning met het systeem ‘myAirvo’. Dat verhoogt hun kwaliteit van leven en kan wellicht ziekenhuisopnames voorkomen. De pilot is een gezamenlijk initiatief van beide ziekenhuizen met zorgverzekeraar VGZ.‘Patiënten met ernstige vormen van COPD hebben soms nog maar 15 procent van hun longcapaciteit over”, legt ventilation practitioner en IC-verpleegkundige Christiaan Theunisse uit.“Zij hebben het daardoor vaak erg benauwd. We kunnen daar helaas maar weinig tegen doen. Een klein beetje verlichting is voor deze patiënten al heel veel waard. De therapie van myAirvo is eenvoudig maar effectief.’ Het systeem zorgt voor een snelle instroom van een grote hoeveelheid lucht (‘highflow’) via een zogeheten neusbril. Theunisse: ‘De lucht wordt bovendien vooraf verwarmd en bevochtigd. Het ademen verloopt makkelijker en rustiger, de longen gaan meer openstaan, slijm is makkelijker op te hoesten en de slaap wordt in het algemeen beter.’ Het apparaatje haalt lucht uit de omgeving en werkt dus zonder gasflessen. Patiënten die thuis al zuurstof gebruiken, kunnen deze er wel op aansluiten.Dat laatste doet ook COPD-patiënte Mary Ottink uit Papendrecht, een van de uiteindelijk veertiggebruikers van myAirvo binnen deze pilot. Zij gebruikt het apparaat ’s nachts tijdens de slaap. “Naeen paar weken wennen, slaap ik nu veel beter, zó veel beter.’ Ottink voelt zich stukken fitter. ‘Ik ben tot veel meer in staat en dat maakt me ook veel actiever.’ Haar man bevestigt dat hij dankzijde myAirvo ineens een heel andere echtgenote heeft gekregen. En, benadrukt hij: ‘In 2018 heeft ze driemaal in het ziekenhuis gelegen. Zoals het nu met haar gaat, durven we voorzichtig te
hopen dat een ziekenhuisopname in 2019 aan ons voorbij zou kunnen gaan.’Op dit moment is myAirvo nog niet erkend als standaardtherapie bij dit ziektebeeld. VGZ nam het initiatief om het middel toch beschikbaar te stellen aan een groep patiënten van beide ziekenhuizen, waarmee de verzekeraar een meerjarig partnerschap heeft lopen om onder meer zorgvernieuwing te stimuleren. Theunisse: ‘De patiënten krijgen van ons instructie en begeleidingen wij volgen hen een jaar lang voor onderzoeksdoeleinden. Daarna mogen ze de apparatuur houden.’ Het gaat in alle gevallen om VGZ-verzekerden. Dat daarmee onderscheid ontstaat tussenpatiënten, klopt. ‘Verbetering moet ergens beginnen en VGZ doet dat nu’, zegt Theunisse. ‘Als eenpatiënt van een andere verzekeraar mogelijk heel veel baat heeft bij myAirvo, zullen wij ons er ook bij die verzekeraar sterk voor maken dat deze persoon myAirvo mag gaan gebruiken.’Behalve kwaliteit van leven zal de ademhalingsondersteuning thuis ook kostenbesparend zijn, verwacht Theunisse. ‘Mensen met ernstige COPD kunnen plots ernstige ‘longaanvallen’ krijgen waarmee ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Met ons onderzoek hopen wij aan te tonen dat die ziekenhuisopnames kunnen worden teruggedrongen bij gebruik van myAirvo. Dat isniet alleen gunstig voor de patiënt maar ook voor de maatschappelijke zorgkosten.’

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

Het verstrekken van myAirvo thuis is één van de tientallen zorgvernieuwingsinitiatieven binnenhet Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis die worden aangeduid metrespectievelijk de term ‘Zorg van Waarde’ en ‘Kwaliteit als Medicijn’. De ziekenhuizen willenhiermee de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, tegen lagere kosten. Dit wordtbereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek (in het ziekenhuis, bij een anderezorgorganisatie of thuis bij de patiënt).

Nominaties Planetree Project Award

Welzijn Asster (WA?!) is samengesteld uit van een diverse groep intrinsiek gemotiveerde medewerkers binnen Asster die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van de collega-medewerkers. De doelstelling van WA?! is een behapbare en herkenbare entiteit te creëren in een grote organisatie waardoor mensen elkaar in de werkelijkheid blijven kennen en appreciëren (verbondenheid). Een zichtbare entiteit creëren die garant staat voor het welzijn van de collega’s.

WA?! formuleert adviezen rond welzijn aan het CPBW (zie boven) en kent een formele link met directie en management via het Comité Welzijn (zie verder). Daarnaast organiseert WA?! heel wat ontspannende en/of verbindende medewerkersactiviteiten, psycho-educatie, praktijkgerichte sessies en workshops mbt fysiek welzijn als psychosociale aspecten van welzijn. Tenslotte wil WA?! toekomstgericht deze ondersteuning doorzetten op het vlak van primaire preventie, zodat acute behandeling niet meer nodig is en men de nadelige effecten niet meer beleeft.

Om dit WA?! initiatief een maximale kans van slagen te geven, werd er geopteerd om een degelijke projectstructuur of kader uit te werken. Dit kader werd formeel goedgekeurd door het directiecomité en het CPBW midden 2018. Passend op dit kader werd er een duidelijke visietekst en welzijnsbeleid voor medewerkers uitwerkt dat in 2019 verder geoperationaliseerd werd door middel van het jaaractieplan.

Jaarlijks worden prioriteiten (thema’s) en doelstellingen bepaald waar dan vervolgens acties worden aan gekoppeld met een duidelijke planning die geëvalueerd en geborgd worden (jaaractieplan volgens PDCA-methodiek). De verdere uitwerking van de verschillende thema’s (vb. thema mentaal welbevinden, thema beweging en sedentair gedrag, …) gebeurt door een specifieke focusgroep per thema die voorgezeten wordt door een lid van WA?!

Bij de samenstelling van de focusgroepen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de binnen Asster beschikbare kennis en kunde en deelname is vrijblijvend. De mate van het engagement (vnl. aantal bijeenkomsten en duur van bijeenkomsten) is op voorhand bepaald, zodat hierover geen misverstanden kunnen bestaan. De medewerker dient voor dit engagement de goedkeuring en de steun te krijgen van zijn directe leidinggevende.

Samenvattend PDCA methodiek – jaaractieplan:

1. Voorstel tot welzijnsbeleid voorgedragen aan directie

2. Zorg voor structureel gedragen verankering

3. Creatie van draagvlak

4. Toetsen van de noden en behoeften

5. Bepaal prioriteiten en doelstellingen

6. Werk acties uit

7. Voer acties uit

8. Evalueer acties

9. Veranker in het beleid

10. Herhaal stap 4 – 9 a.d.h.v medewerkersbevraging

Hieronder geven we enkele voorbeelden van vele initiatieven met een focus op welzijn voor onze medewerkers binnen Asster (zoals “Dag van de Medewerker”, “Asster goes Lederhosen”, “Spel zonder Grenzen”, “Estafetteloop”, …) die in 2019 georganiseerd werden door WA?! Communicatie ikv de verschillende initiatieven verloopt via het Asster-intranet, de nieuwsbrief en/of mail naar alle medewerkers binnen VZW Asster (en afhankelijk ook voor het initiatief ook naar patiënten en bewoners).

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

onze vrijwilligers van WA!? (voelbaar) hun steentje bijdragen om het welzijn van hun collega’s binnen Asster te bevorderen zodat onze medewerkers zich optimaal kunnen verder inzetten voor mensgerichte zorg, zowel voor collega’s als voor patiënten en bewoners.

De ouderenzorg kampt met een tekort aan zorgpersoneel. De Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2018-2019 biedt mogelijk-heden om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Zoals de oriëntatiebanen. Geïnteresseerden kunnen in een korte periode kennis maken met het werk in de sector. Marjan Kroon is opleidingscoördinator bij Cardia. “Wij willen mensen een kans geven om te werken in de zorg. Nadat de Cao VVT van kracht werd, zijn wij gelijk met een werkgroep aan de slag gegaan om zij-instromers aan te trekken. De mensen die wij selecteerden hadden al veel werkervaring en waren vaak al wat ouder. Die kun je niet terug in de schoolbanken sturen voor een regulier opleidingstraject. Dit vraagt een opleiding op maat.” Via het reguliere onderwijs kon Marjan dit maatwerk niet vinden. Daarom ontwikkelde Cardia samen met de organisatie OPPstap een eigen opleidingstraject. De zij-instromers worden hier opgeleid voor helpende, verzorgende of verpleegkundige. Ze zitten met drie verschillende niveaus in 1 klas. Net als op de mbo zorgopleidingen gaan de studenten één dag per week naar school, en de rest is praktijk. In november is de tweede opleidingsklas gestart. De eerste groep leerlingen is nu bijna een jaar bezig. Dit is voor Cardia één van de deeloplossingen om het tekort aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Toen de Cao VVT kansen bood voor ‘oriëntatiebaners’, zijn wij gelijk met een werkgroep van diverse disciplines aan de slag gegaan. We hebben een plan is opgesteld met welke kandidaten we zoeken, hoe we die gaan begeleiden en hoe we ze bij wederzijds enthousiasme behouden. Dit plan is met de centrale cliëntenraad besproken. Nadat alle randvoorwaarden duidelijk waren, zijn we gaan werven en selecteren. “We ontvingen heel veel sollicitaties,” vertelt Marjan. “We hebben actief kandidaten benaderd die eerder ongeschikt waren omdat ze niet de goede diploma’s hadden. Alle sollicitanten hebben we persoonlijk gesproken. Het is een groep met allerlei achtergronden, van bijvoorbeeld een bloemist tot een makelaar. Opvallend is dat er in verhouding veel mannen hebben gesolliciteerd en zijn aangenomen.”

Werving
De selectieprocedure was transparant en open. De mensen die het niet zijn geworden, hebben we geadviseerd naar een vervolgtraject. Sommige mensen hadden een te rooskleurig beeld van de zorg, andere mensen kwamen net van school en konden beter als leerling aan de slag gaan. Met elke kandidaat hebben we een serieus gesprek gevoerd. De selectie is gebaseerd op motiva-tie, affiniteit met de doelgroep en haalbaarheid van een mogelijke baan in de zorg.

Onboarding
Om de oriëntatiebaners een positieve start te geven, hebben we extra aandacht geschonken aan een warm welkom. Op de eerste werkdag was er een introductie-bijeenkomst. Daarna zijn ze naar de afdelingen gegaan. Iedere deelnemer werd en wordt nu ook nog begeleid door een buddy op de afdeling en een praktijkopleider vanuit de opleiding. Elke dag worden ze gekoppeld aan een collega. Ze lopen mee op verschillende afdelingen, zodat ze echt een kijkje krijgen in de zorg. In de loop van de drie maanden organiseren we ook diverse terugkomdagen.

Vervolgtraject
De oriëntatie duurt drie maanden. “Enthousiaste mensen met capaciteiten wilden we daarna natuurlijk behouden”, geeft Marjan aan. “Binnen het reguliere onderwijs konden wij echter geen geschikt vervolgtraject vinden. Daarom zijn wij zelf een interne opleiding voor helpende, verzorgende en verpleegkundige gestart in samenwerking met OPPstap. Net als op de mbo zorgopleidingen gaan de studenten één dag per week naar school, en de rest is praktijk. Ook het ‘leerlingsalaris’ ligt hoger.”

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Met dit project geven we mensen een kans om een mooie loopbaan in de zorg te maken, krijgen collega’s een positiever zelfbeeld over hun werk en krijgen cliënten extra aandacht die ze verdienen.

De visie van GGzE is dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze meedoen aan de samenleving. De GGzE wil daarom cliënten helpen om hun persoonlijke talenten te ontdekken en te gebruiken (ggze.nl/over-ggze/waar-staan-we-voor). De focus op sterke kanten en mogelijkheden van de cliënt speelt altijd een rol in de hulpverlening bij GGzE selectcentrum autisme. Tot nu toe ontbrak een programma dat zich expliciet en exclusief richt op de kwaliteiten van mensen met een aandoening in het autisme spectrum (ASS). Het project Positief bekeken! past binnen de visie van de GGzE en richt zich expliciet op het (her)ontdekken van sterke kanten en kwaliteiten, het ontwikkelen van deze sterke kanten en het benutten hiervan in het dagelijks leven. Hiermee is er meer balans in het aanbod van GGzE centrum autisme.

In het project Positief bekeken! is een training ontwikkeld door en voor cliënten van GGzE select centrum autisme. Deze training is gesubsidieerd door ZonMw. De training is gericht op die zaken die goed gaan bij cliënten, het (her)ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden van cliënten en hoe zij deze kunnen benutten. Het doel van de training is het bevorderen van het welbevinden en empowerment van de deelnemers.Begonnen is met een quick scan van de literatuur. Deze quick scan heeft geresulteerd in een literatuurverslag. Om de verwachtingen van de doelgroep te peilen heeft een focusgroep bijeenkomst plaats gevonden.Vervolgens is gestart met het ontwikkelen van de training. Er is een uitgebreid draaiboek opgesteld waarin per bijeenkomst de inhoud, de werkvorm en opdrachten staan beschreven.Vervolgens is een cursusboek opgesteld voor de cursisten. Tenslotte is de cursus inhoudelijk getest via een cliëntenpanel. Dit heeft geresulteerd in een training bestaande uit 12 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 2 individuele coachingsgesprekken van 1 uur. In de eerste 6 bijeenkomsten ligt de nadruk op het ontdekken en herkennen van sterke kanten en kwaliteiten. Hierbij is gebruik gemaakt van de theorie van de positieve psychologie van Seligman, de waarden en sterke kanten van VIA character, kernkwadranten van Offman, het sterke kanten spel van Steeneveld en van den Berg, waarderend interviewen, de hersteltheorie van Anthony en de behoeftenpyramide van Maslow.De tweede serie van 6 bijeenkomsten staan in het teken van ontwikkelen van de ontdekte sterke kanten. Hier staat het oefenen en daadwerkelijk inzetten van de sterke kanten in het dagelijks leven centraal.
In de laatste bijeenkomsten is er tijd voor presentaties/workshops van interne en externe deskundigen ten behoeve van het daadwerkelijk benutten van de ontdekte en ontwikkelde sterke kanten van de cursisten. Deze deskundigen kunnen aangepast worden per doelgroep. Voor de pilottraining is gekozen voor een presentatie van Eindhoven Doet, vrijwilligersbank in Eindhoven, van Trajectbegeleiding/IPS van de GGzE en van het vrijwilligerswerk binnen de GGzE.Het projectteam welke de training heeft ontwikkeld bestaat uit 4 ervaringsdeskundigen op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS) met relevante achtergrond, te weten: 1 projectlid is doctor in de Sociale Wetenschappen, 1 projectlid is psychiatrisch verpleegkundige en organisatiewetenschapper zorg en welzijn, 1 projectlid is redacteur ehealth en het vierde projectlid is trainer-trainer en heeft ruime ervaringen in het geven van trainingen en het opleiden van trainers. Ervaringsdeskundigheid zal breed ingezet worden gedurende de hele training.De training zal gegeven worden door 2 trainers, 1 ervaren trainer en 1 beginnend trainer.Ten slotte hebben we gebruik gemaakt van een klankbordgroep van experts die in 3 bijeenkomsten is geraadpleegd (meer informatie onder vraag 5).De training Positief bekeken! is nieuw ontwikkeld en wordt nog niet in andere sectoren of elders binnen de GGzE toegepast. De training zal eerst getest worden in een pilottraining bij GGzE centrum autisme. Daarna zal de training GGzE breed geïmplementeerd worden en beschikbaar gesteld worden voor andere GGZ instellingen. Echter, ook buiten de GGZ is deze training inzetbaar.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
het zowel grenzen doorbreekt (inzet ervaringsdeskundigen, co-creatie cliënten, klankbordgroep en breed inzetbaar) als innovatief is als gericht is op de bevordering van welbevinden en empowerment van de doelgroepen.

Binnen De Wildenborch werkt Heleen Nagtegaal als complementair zorgverlener. Zij biedt massages, aromatherapie en badsessies. Het is niet voor alle bewoners mogelijk om in bad te gaan, maar zij willen wel de aandacht en tijd voor een ontspannen douchebeurt. Om te voldoen aan de wens van de bewoners is Heleen in gesprek gegaan met Vreni en Henny (twee zorgmedewerkers), zij zijn samen op het idee gekomen om de welzijnsdouche op te starten. Een douche met aandacht, contact en tijd voor elkaar.  

De welzijnsdouche is een douche met aandacht voor de gehele mens, die het lichamelijke en psychisch welzijn van onze bewoners verbeterd. 

Een douche met sfeer. De badkamer wordt aangekleed met een projectielamp, kaarsjes, muziek en etherische oliën (oliën n.a.v. anamnese). Hierna wordt de bewoner uitgenodigd om naar de douche te gaan. Ze worden naar wens, qua duur, warmte, enz. gedoucht.  

Na de douche krijgen ze warme handdoeken om zich geslagen en wordt er lotion in gemasseerd. Na de lotion drinken de bewoner en medewerker nog een bakje koffie of thee.  

Tijd om er echt voor de bewoner te zijn en geheel in te gaan op zijn/haar wensen en behoeften.  

Binnen Stichting Groenhuysen wordt er ruimschoots aandacht besteed aan complementaire zorg.  

Dit wordt op verschillende manieren aangeboden, maar de welzijnsdouche is uniek binnen de somatiek, binnen de Stichting.  

 

De volgende stappen zijn ondernomen: 

 • Heleen Nagtegaal heeft meerdere cursussen met betrekking tot complementaire zorg bij de levensboom gevolgd; 
 • Heleen heeft gesignaleerd dat bewoners behoefte hebben aan een welzijnsdouche; 
 • In overleg met zorgmedewerkers is er geïnventariseerd welke bewoners gebruik willen maken van de welzijnsdouche; 
 • Het plan is overlegd met de manager, zodat er tijd voor de welzijnsdouche aangevraagd kon worden; 
 • Na goedkeuring is er een lijst met bewoners opgesteld, deze lijst is toegevoegd aan de planning, zie hieronder een voorbeeld: 
 • De medewerkers die het douchen met aandacht uitvoeren, verdelen zichzelf over de bewoners; 
 • In overleg met de bewoners wordt een datum en tijd geprikt; 
 • De datum wordt genoteerd in de agenda van de bewoner (en de zorgagenda), zodat zij niet worden gestoord; 
 • De welzijnsdouche wordt uitgevoerd; 
 • Na de welzijnsdouche wordt er tijdens de kop koffie/thee nagepraat. Wat heeft de bewoner ervaren? Deze ervaring wordt gerapporteerd in het cliëntdossier. Voorbeeld: ‘Mw heeft erg genoten van het douchen met aandacht. Mw. ontspant zich zichtbaar en ging nadien nog even rusten op bed’.  
 • Na de uitvoering van de welzijnsdouche wordt er weer met de bewoner overlegd wanneer er een volgende welzijnsdouche wordt gepland. 

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

De eenvoud, warmte en aandacht, leveren in de vorm van deze warme zorg, ontspanning en positieve energie voor zowel bewoners als medewerkers. 

Het begon in 1961 met een paar kistjes verse kersen. De 16-jarige Joke Leenders, destijds werkzaam als leerling-verpleegkundige in het psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught, nam de glanzend rode vruchten –waar ze zelf dol op was -destijds mee van het boerenbedrijf van haar ouders en deelde ze uit aan de patiënten. Zij genoten ernet zo van als zijzelf. Voor Joke –die later carrière in de zorg zou maken -het sein om in het vervolg breed uit te dragen dat het leven van chronisch zieken aanzienlijk veraangenaamd kan worden met af en toe een extraatje. Het begrip verwenzorg was geboren.Sevagram, geïnspireerd door JokeZwanikken, richt in 2014de stichting Sevagram Verwenzorg op. Een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de zorgcentra is de implementatie van verwenzorg in de dagelijkse praktijk.In dit kader zijn er structurele verwenzorgactiviteiten en via verwenzorgprijsuitreikingen wordt het gedachtegoed van verwenzorg gestimuleerd en gedeeld.Op deze wijze maakt Sevagram haar visie en missie waar: ‘Zorg met bezieling’.Om ook de additionele financiering van Sevagram Verwenzorg te borgen heeft Sevagram een goede doelen stichting opgericht: Stichting Sevagram Verwenzorg. Daarin komen gelden terecht die uitsluitend worden gebruikt om onze bewonersextra te verwennen.Sevagram Verwenzorg is die zorg die aansluit bij de beleving: bij het voelen en denken van de aan ons toevertrouwde mensen; verwenzorg is individueel,enis puur gericht op het vergroten van het welbevindenvan onze bewoners!”daar waar het reguliere zorgbudget niet toereikend is, zorgen gelden vanuit Verwenzorg ervoor, dat de bewoners van Sevagram regelmatig een extraatje mogen ontvangen.

De Raad van Bestuur van Sevagram schrijft twee keer per jaar een verwenzorgprijsvraag uit om haar medewerkers te stimuleren om, binnen een bepaald thema, met een origineel en bijzonder Verwenzorgidee te komen. De beste ideeën winnende Sevagram Verwenzorgprijs en krijgen een mooi geldbedrag om hun idee te realiseren.Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het Benefiet diner of kunst en cultuuractiviteiten met als doel het verwerven van gelden voor de Stichting Verwenzorg. Daarnaast is er een donateurbestand opgebouwd. Hierbij gaat het niet alleen om de te verwerven extra financiële middelen, maar ook om de daadwerkelijke maatschappelijke betrokkenheid van het relatienetwerk bij het werk van de stichting te vergroten.Ook neemt Sevagram deel aan sponsorevenementen of goede doelen acties om geld in te zamelen voor de Stichting.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Sevagram Verwenzorg is een uniek voorbeeld is van Zorg met je Hart en het samen waarmaken van wensen voor mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn door een zorgorganisatie die daar belangeloos tijd en resources voor vrijmaakt.

Vanuit de sector weten we dat belastbaarheid en werkdruk thema’s zijn die spelen onder medewerkers. Ook tijdens de medewerkerstevredenheidsonderzoeken en gesprekken met medewerkers komt duurzame inzetbaarheid veelvuldig naar voren. Om er voor te zorgen dat medewerkers vitaal blijven is Vilente Vitaal als project gestart. Er worden allerlei workshops georganiseerd, er wordt informatie gegeven over slaap, voeding, energie(dips), bioritme, er worden massages gegeven. Dit alles om medewerkers fit te houden, zodat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren op een manier die prettig is, zonder overbelast te raken/zijn.

Het project Vilente Vitaal is officieel in september 2019 gestart met een kick-off, waarbij tijdens een leuke dag vol activiteiten aandacht is besteed aan een aantal thema’s. Medewerkers konden kiezen welke het dicht bij hun liggen of waar ze behoefte aan hebben.

Sinds september zijn er steeds acties geweest waar medewerkers aan deel kunnen nemen. Zoals het op een sportfiets een fruitshake bij elkaar fietsen, het krijgen van een massage op de eigen locatie door een ervaren masseur.

Het project is opgepakt door een werkgroep en er is/wordt gedurende de voorbereiding en het project steeds informatie opgehaald binnen de hele organisatie. Waar is behoefte aan en waaraan niet? Zo wordt steeds uitgedacht wat passend is. In 2020 gaat elk team met zelf gekozen thema’s aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn: Vier je succes, meer energie, brein in topvorm en verminder prikkels.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

Vilente Vitaal is een prachtig voorbeeld van hoe er gehoor kan worden gegeven aan de werkbelasting van medewerkers, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en er continuïteit en kwaliteit van zorg geboden kan worden.

Bekijk hier het filmpje over dit initiatief.

Cliënten met NAH kunnen zowel rechtstreeks vanuit het ziekenhuis als vanuit het ziekenhuis via de revalidatieafdeling terug in de thuissituatie komen. Daarnaast zijn er ook thuiswonende cliënten bij wie NAH langer geleden is veroorzaakt. Wij hebben gesignaleerd dat er binnen ons werkgebied geen passend aanbod is voor cliënten met NAH terwijl er wel nood aan is.

Zeeuwse Zorgschakels heeft een hersenletselteam. De rol van dit team bestaat uit geven van informatie en uitleg over hersenletsel. Daarnaast geeft dit team advies waar cliënten passende zorg en ondersteuning kunnen vinden. Casemanagement door Zeeuwse Zorgschakels zoals bij dementie is echter niet mogelijk bij NAH.

Door de complexiteit van de zorg in de chronische fase weet de cliënt niet op wie hij terug kan vallen. Een verpleegkundige met specialisatiegebied neurologie kan de zorgbehoefte inschatten en de juiste zorg bieden. Wij hebben daarom het product thuisbegeleiding specifiek voor NAH-cliënten door zgn. NAH-begeleiders ontwikkeld. Dit is gestart door een van onze verpleegkundigen: Monique Manusama (en later Wendy Gideonse) die zich in heeft gezet om een nieuw product van de grond te krijgen. Zij zijn zelf in actie gekomen, hebben allerlei initiatieven genomen om dit van de grond te krijgen. Er zijn externe contacten gelegd, zaken uitgezocht, uitgeprobeerd. Er is veel (vrije) tijd in gaan zitten. Dit doe zij omdat ze met passie werken en het belangrijk vinden dat deze zorg geleverd wordt. Deze mensen zijn vakbekwaam, initiatiefrijk en ondernemend.

Binnen het project bieden we cliënten met NAH de juiste begeleiding wanneer de revalidatie is gestopt. Daardoor wordt zelfredzaamheid en participatie vergroot en/of behouden en wordt daarmee de kwaliteit van leven verhoogd. Ook wordt daardoor erger voorkomen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, werk, gezin en huishouden.

Wanneer een cliënt wordt aangemeld voor begeleiding bij NAH, dan wordt eerst onderzocht tijdens een huisbezoek wat de begeleidingsnoodzaak is. Als er een noodzaak is tot begeleiding, dan wordt het WMO-loket ingeschakeld voor een keukentafelgesprek.

Een verpleegkundige met specialisatiegebied neurologie begeleidt de cliënten op zo’n wijze dat de

cliënt leert omgaan met de mogelijkheden en beperkingen. In principe worden geen taken uit

handen genomen maar wordt samen gezocht naar mogelijkheden waarbij de cliënt, zoveel als mogelijk, de eigen regie behoudt. Begeleidingsgebieden zijn onder meer:

– Mentaal welbevinden: zoals het leren omgaan met veranderde emoties;

– Lichamelijk gevoel van welbevinden en gezondheid: begeleiden bij het leren omgaan met mogelijkheden en beperkingen; stimuleren en activeren van resterende mogelijkheden;

– Daginvulling volgens eigen interesses: structureren van dagelijks leven; trainen van (praktische) vaardigheden; overzicht creëren bij administratie;

Cliënten met NAH ontvangen zo passende zorg waardoor problematiek eerder wordt onderkend waardoor grotere problemen kunnen worden voorkomen. Het betreft dus een preventieve functie.

WVO Zorg profileert zich als dé thuiszorgorganisatie op het gebied van begeleiding bij NAH-cliënten.

Door het bieden van specifieke begeleiding aan NAH-cliënten wordt de samenwerking met neurologen geïntensiveerd.

Medewerkers in de thuiszorg hebben een aanspreekpunt wanneer zij te maken krijgen met cliënten waarvoor zij niet de specifieke kennis en vaardigheden hebben.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

Een gedreven en initiatiefrijk individu heeft voor veel cliënten het verschil gemaakt door dit project van de grond af op te bouwen

Zoals elke zorgorganisatie hebben wij als Zorggroep Almere ook ambities. 
Goede zorg in een gastvrije omgeving bieden. De zorg voor cliënten dichtbij en compleet leveren. Goed bereikbaar zijn en een breed aanbod bieden. Vraaggericht. De vraag achter de vraag ook verstaan. En natuurlijk altijd op  mensgerichte wijze (samen) werken. 

Niet slechts  mensgerichtheid hoog in het vaandel hebben waar het de verleende zorg voor cliënten/patiënten/bewoners betreft, maar ook voor de medewerkers. Vanuit het management en vanuit ondersteunende diensten, maar ook vanuit de ene collega richting andere collega, vrijwilliger, stagiair. Op elke plek binnen de organisatie.  

Maar…….. een organisatie”  sec kan zo’n ambitie niet waarmaken. 
Daar heb je de mensen die actief zijn in de organisatie bij nodig. 
Zij zijn immers in staat om de ambitie om te zetten in realiteit, voor henzelf, voor hun collega’s maar ook opdat cliënten, patiënten en bewoners daadwerkelijk goede, mensgerichte zorg ervaren in een gastvrije omgeving, ervan overtuigd zijn dat er naar ze geluisterd wordt en voelen dat ze begrepen en gerespecteerd worden.  

Als mensen binnen een organisatie met plezier met elkaar samenwerken, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, vertrouwen in elkaar hebben, er zijn voor elkaar en voor de mensen waar ze voor zorgen, snijdt het mes aan twee kanten. Tevreden, blije klanten en tevreden & blije werkers. Of je nou stagiaire, vrijwilliger of medewerker bent.  

Wij hebben ons serieus afgevraagd hoe de daad bij bovenstaande woorden gevoegd kon worden. De afdeling Human Resource  (voorheen personeel & organisatie) heeft de toenmalige gedragscode erbij genomen en gekeken hoe deze gedragscode geactualiseerd kon worden tot een bruikbaar instrument om de gewenste omgang met elkaar binnen de organisatie te helpen bereiken. Dus niet een gedragscode waarin te lezen staat wat je allemaal niet mag, maar waarin beschreven staat wat er van je verwacht wordt in de omgang met mensen. Ervaring en Googlen naar gedragscodes leert dat er vaak wel regels zijn waarin te lezen valt wat je allemaal niet mag, maar daarmee bereik je naar ons idee niet het wel gewenste gedrag.  

De gedragscode is eigenlijk een set afspraken die met elkaar gemaakt wordt. Dus met de organisatie waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt, met collegaonderling  (inclusief vrijwilligers en stagiaires) en met je leidinggevendeAfspraken zodat iedereen weet wat er van je verwacht wordt en wat jij van je collega’s, van je leidinggevende en van de organisatie mag verwachten. Met de aanwezigheid van een door iedereen onderschreven en gedragen gedragscode is het voeren van het gesprek over welke regel wel of niet past ook heel goed mogelijk. Immers er bestaan geen regels zonder uitzonderingen. Daarom is het gesprek hierover met elkaar belangrijk.  

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

Gedragscode RAAKT is werkelijk het meest hout snijdende instrument  om iets lastigs als serieuze mensgerichtheid in het werk van de zorg te bereiken, te behouden en te onderhouden.