Fatima Zorg ontwikkelde beeldtaal enquête Architectuur & Inrichting

Bij Fatima Zorg werken diverse componententeams aan verbeterpunten en innovaties. Het afgelopen jaar heeft het componententeam “architectuur & inrichting”, component 7 van Planetree, hard gewerkt aan het betrekken van cliënten bij verbouw en nieuwbouw. Zij deden dat door het ontwikkelen van een vragenlijst in beeldtaal voor cliënten, en een checklist voor medewerkers.

De vragenlijsten voor cliënten en medewerkers stelen de zintuigen centraal. De vragen gaan dus over licht, lucht (geur), uitzicht, geluid, oriëntatie, inrichting (ergonomie, kleur en sfeer), zingeving en natuur. De vragenlijst voor cliënten is ondersteund met pictogrammen. Ook kunnen cliënten in de lijst plaatjes plakken of tekenen om iets te laten zien. Door het invullen van de lijsten worden verbeterpunten op het gebied van architectuur en inrichting zichtbaar.

De lijsten zullen tijdens verbouw en nieuwbouw door clustermanagers worden ingezet als verbeterinstrument.

Meer informatie of downloaden? http://bit.ly/WFVKaJ

Newcom Gezondheidszorgmonitor 2012: beoordeling zorg positiever, maar klantgerichtheid blijft onder de maat

Nederlanders beoordelen dit jaar de zorg positiever dan voorgaande jaren. Aandachtspunten binnen de zorg blijven de gastvrijheid, persoonlijkheid en betaalbaarheid. Slechts een derde van de Nederlanders is van mening dat binnen de zorg de patiënt echt centraal staat. De helft van de Nederlanders voelt zich nog steeds vaak een ‘product’ wanneer ze gebruik maken van de zorg en mist men iemand die echt met hun meedenkt. Dit blijkt uit het Newcom rapport Gezondheidszorgmonitor 2012