Diabetespatiënten nemen hun medicatie beter in met slimme medicijndoos

Een medicijndoos die ervoor zorgt dat een patiënt automatisch een sms’je krijgt als hij zijn pil vergeet, verbetert de therapietrouw van diabetespatiënten niet alleen op korte maar ook op lange termijn, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Marcia Vervloet woensdag 22 mei promoveert aan Tilburg University.

Naaldangst zorgt voor lage Therapietrouw

Ruim één op de vijf mensen met Type 1 Diabetes heeft angst voor het gebruik van naalden bij het toedienen van insuline of het meten van de bloedsuikerspiegel. Door deze angst stellen patiënten hun dagelijkse behandeling geregeld uit, wat op den duur kan leiden tot complicaties. Dit stelt voorzitter Maarten de Groot van de Stichting Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF Nederland).

Onderzoek: Baten invoering van Planetree hoger dan de kosten

Betaalt de mensgerichte aanpak van Planetree zichzelf terug?
Een kosten-batenanalyse
Coulmont, Michel DBA; Roy, Chantale DSc; Dumas, Lucie MSc, HealthCare manager 2013.

Hoewel de Planetree aanpak om zorg te verbeteren in veel instellingen over de hele wereld wordt uitgevoerd, is het effect ervan nog steeds onderwerp van enige discussie. Aan de ene kant wordt het gezien als de meest kosteneffectieve manier om zorg te verlenen en het creëren van een positieve werkomgeving die burnout van medewerkers vermindert. Anderzijds wordt aangevoerd dat het een hogere personeelsbezetting en een aanzienlijke inzet van middelen en tijd vereist. De huidige studie richt zich op de economische aspecten van de Planetree benadering en is ontworpen om de volgende vraag te beantwoorden: wegen de baten van de Planetree patiëntgerichte aanpak op tegen de kosten? Deze vraag is van groot belang voor de gezondheidszorg en bestuurders, beleidsmakers en managers, omdat de betrokken instanties over de hele wereld te maken hebben met beperkt beschikbare middelen. Met behulp van een trendanalyse van kosten-baten in een revalidatiecentrum toont deze studie aan dat de baten die het Planetree model genereert hoger zijn dan de kosten van de uitvoering ervan. Daarnaast werden ook minder klachten en vacatures, een verbeterde werknemer retentie, een betere werksfeer en een hoge mate van tevredenheid van de medewerkers (hoger dan in soortgelijke instellingen) opgemerkt.

Does the Planetree Patient-Centered Approach to Care Pay Off?: A Cost-Benefit Analysis
Health Care Manager:
January/March 2013 – Volume 32 – Issue 1 – p 87–95
doi: 10.1097/HCM.0b013e31827edbfe