Jaarflitz 2011-2012 Flevoziekenhuis

Met dit digitale document blikt Flevoziekenhuis terug op 2011 en kijkt vooruit naar 2012 en verder. Rode draad vormen de drie pijlers van Planetree, onze basis voor mensgerichte zorg. De ingezette koers in 2011 en samenwerking met zorgpartners is verder uitgebouwd. Er is hard gewerkt aan de verbetering van de organisatie. We slagen er steeds beter in om het Planetree-concept te vertalen naar de alledaagse praktijk. De patiënttevredenheid bleef op een hoog niveau. Er was een positief financieel resultaat. Met deze resultaten is een gezonde basis gelegd voor de toekomst.