Jaarflitz 2011-2012 Flevoziekenhuis

Met dit digitale document blikt Flevoziekenhuis terug op 2011 en kijkt vooruit naar 2012 en verder. Rode draad vormen de drie pijlers van Planetree, onze basis voor mensgerichte zorg. De ingezette koers in 2011 en samenwerking met zorgpartners is verder uitgebouwd. Er is hard gewerkt aan de verbetering van de organisatie. We slagen er steeds beter in om het Planetree-concept te vertalen naar de alledaagse praktijk. De patiënttevredenheid bleef op een hoog niveau. Er was een positief financieel resultaat. Met deze resultaten is een gezonde basis gelegd voor de toekomst.

Wensenboek rondom overlijden in beeldtaal van Fatima Zorg

Wanneer een cliënt overlijdt is het erg prettig om te weten wat de wensen van die cliënt rondom ziekte en overlijden zijn. Daarvoor heeft de werkgroep Palliatieve Zorg van Fatima Zorg een wensenboek ontwikkeld.
Het wensenboek is er in twee varianten. De ene variant is voor cliënten, waarin zij zelf kunnen lezen, ondersteund met pictogrammen en foto’s, waar zij over na kunnen denken en welke keuzes er eigenlijk allemaal te maken zijn. De cliënt wordt uitgenodigd om (al dan niet samen met een begeleider) te kleuren, schrijven, knippen en plakken in het boek. Zo kunnen er gesprekken ontstaan over ziek zijn en doodgaan, levenssovertuigingen, maar ook over wat voor soort kist je graag wilt, en welke muziek er gedraaid mag worden tijdens de dienst.

Het tweede boek is voor de familie en begeleiders van de cliënt. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd of er familieleden zijn die willen waken tijdens de laatste levensfase, maar ook praktische zaken zoals door welke onderneming de uitvaart verzorgd moet worden.

Op deze manier krijgen cliënten, begeleiders en familie ondersteuning in het aangaan van dit soort belangrijke gesprekken, en een handvat dat veel steun en duidelijkheid kan bieden rondom overlijden. Het wensenboek is te downloaden in het gedeelte “folders en brochures” van het mediacentrum op de website van Fatima Zorg.

Link: http://www.fatimazorg.nl/mediacentrum-fatima-zorg/publicaties-en-downloads/cat_view/71-fatima-zorg-/87-brochures-en-folders.html

Wilt u meer informatie over het wensenboek? Neem dan contact op met pr@fatimazorg.nl

Nieuwbouw Hagaziekenhuis

‘Verfrissend, vernieuwend, vertrouwd’ noemt Chiel Huffmeijer, voorzitter Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis het nieuwe ontwerp van het HagaZiekenhuis. Het project omvat de Design & Build van onder andere het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis/ Moeder- en Kindcentrum, het OK-complex en het Hart- en Vaatcentrum en het tweede deel van de renovatie van het bestaande ziekenhuis. Het ontwerp kenmerkt zich door zachte, ronde lijnen, transparantie en een grote inval van daglicht. Belangrijke kenmerken in het zorgconcept Planetree, van waaruit het HagaZiekenhuis werkt.